Now showing items 1-3 of 3

  • Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności 

   Kowalczyk, Stanisław (2014)
   Przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa i jakości żywności na rynku polskim. Wychodząc od Food Risk Matrix analizie poddano takie zagadnienia, jak usytuowanie bezpieczeństwa i jakości żywności w koncepcji macierzy ryzyka ...
  • Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji 

   Kowalczyk, Stanisław (2017)
   Podjęto próbę identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności wynikających z procesu globalizacji oraz bezpośrednio związanej z nią skrajnej liberalizacji stosunków gospodarczych na poziomie międzynarodowym ...
  • Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności 

   Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Współcześnie problem bezpieczeństwa żywności ma priorytetowe miejsce zarówno w strategiach i planach poszczególnych krajów, jak i organizacji regionalnych czy instytucji globalnych (Codex Alimentarius). Skuteczna ...