Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ mass mediów na życie społeczne 

      Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
      Człowiek żyje w świecie stworzonym przez media. I nie chodzi tylko o to, że media są dla nas źródłem informacji o świecie, pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości, łączą nas z innymi ludźmi. Wydaje się, że nie moglibyśmy ...