Show simple item record

dc.contributor.authorKołyszko, Agnieszka
dc.contributor.authorMartysz, Czesław Bartłomiej
dc.date.accessioned2022-01-13T13:01:13Z
dc.date.available2022-01-13T13:01:13Z
dc.date.issued2021-12-28
dc.identifier.citationMartysz C.B., Kołyszko A., Key determinants of bond issue terms on the Catalyst bond market in 2009–2019, "Journal of Management and Financial Sciences", 2011, vol. 14, nr 44, s. 25-39.en
dc.identifier.issn1899-8968en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1006
dc.description.abstractThe first objective of the article was to determine what makes Polish companies decide to issue bonds (instead of financing themselves with loans or other sources). The second objective was to examine the key factors determining the interest rate of bonds. The research was based on public bonds, listed on the Polish Catalyst bond market. It should be emphasised that this is the first study of this kind on the Polish bond market covering both the issue characteristics and the financial attributes of the issuers.Firstly, in order to determine which parameters have a real impact on Polish companies’ issuance decisions, a probit model was created basing on parameters such as the age of the company, its size, asset growth dynamics, leverage, ROA, and investments in fixed assets.Secondly, in order to determine what the real interest rate of the bonds depends on, using linear regression and the least squares method, we examined the key parameters that issuers could con-sider as leading in determining the future estimated interest rate of the bonds, such as rating, issue collateral, issue size, and maturity.In our research we found that the size of a company and the level of its financial leverage are the main incentives for Polish companies to issue bonds. Moreover, the size of the issuer and the level of its financial leverage are the key factors determining the bonds margin.en
dc.description.abstractPierwszym celem artykułu było ustalenie, co sprawia, że polskie przedsiębiorstwa decydują się na emisję obligacji (zamiast finansowania się kredytem lub z innych źródeł). Drugim celem było zbadanie kluczowych czynników determinujących oprocentowanie obligacji. Badanie zostało oparte na obligacjach publicznych, notowanych na polskim rynku obligacji Catalyst. Po pierwsze, w celu określenia, które parametry mają realny wpływ na decyzje emisyjne polskich przedsiębiorstw, stworzono model probitowy oparty na takich parametrach, jak wiek przedsiębiorstwa, jego wielkość, dynamika wzrostu aktywów, dźwignia finansowa, ROA oraz inwestycje w środki trwałe. Po drugie, w celu określenia, od czego zależy realne oprocentowanie obligacji, za pomocą regresji liniowej i metody najmniejszych kwadratów zbadano kluczowe parametry, które emitenci mogą uznać za wiodące w określaniu przyszłego szacowanego oprocentowania obligacji, takie jak: rating, zabezpieczenie emisji, wielkość emisji oraz termin wykupu. Ponadto, wielkość emitenta i poziom jego dźwigni finansowej są kluczowymi czynnikami determinującymi marżę obligacji.pl
dc.language.isoen
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectcorporate bondsen
dc.subjectCatalysten
dc.subjectbond pricingen
dc.subjectPolish non-treasury bond marketen
dc.subjectobligacje korporacyjnepl
dc.subjectobligacje nieskarbowepl
dc.subjectwycena obligacjipl
dc.subjectrynek obligacjipl
dc.subjectobligacjepl
dc.subjectbondsen
dc.subjectfixed incomeen
dc.titleKey determinants of bond issue terms on the Catalyst bond market in 2009–2019en
dc.typearticleen
dc.description.number44en
dc.description.physical25-39en
dc.description.volume14en
dc.identifier.eissn2657-5612en
dc.title.journalJournal of Management and Financial Sciencesen
dc.identifier.urlpublisherhttps://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2833en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe