Recent Submissions

 • Supporting Social Activity as Part of the Sustainable Development Strategy 

  Czainska, Katarzyna (2020)
  The article presents the results of the study the main purpose of which was to determine the level of social activity in Poland. However, the specific goal was to identify the possibilities of using employees’ social ...
 • Wstęp do badań koniunktury w sektorze bankowości 

  Kluza, Stanisław; Kluza, Krzysztof (1998)
  W artykule przedstawiono projekt badania koniunktury w sektorze bankowości za pomocą odpowiednio opracowanej i zharmonizowanej z wymogami Unii Europejskiej ankiety. Omówiono konstrukcję takiej ankiety, jej poszczególne ...
 • Wybrane aspekty tworzenia krótkookresowych prognoz w oparciu o konstrukcję trendu i analizę techniczną 

  Kluza, Krzysztof (1998)
  Artykuł przedstawia możliwość zastosowania technik służących do prognozowania zmiany cen i indeksów na giełdach finansowych do prognozowania krótkookresowych zmian wskaźnika koniunktury w przemyśle.
 • Interplay between coopetition and innovation : Systematic literature review 

  Dziurski, Patryk (2020)
  The paper aims to present results of the systematic literature review on the interplay between coopetition and innovation as well as to identify key research problems and potential directions for further studies. Author’s ...
 • Planner–Doer – Self-control and Regular Study 

  Bentkowska, Katarzyna (2019)
  The systematic acquisition of knowledge is an important skill. Nevertheless, students seem to have problems with proper planning of their education and preparing their tasks on time. Referring to behavioral economics, this ...
 • Inwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym 

  Matczak, Karol; Wojciechowski, Jakub; Martysz, Czesław (2019)
  Inwestowanie zrównoważone to selekcja spółek i emitowanych przez nie instrumentów do budowy portfela inwestycyjnego ze względu na ocenę ich odpowiedzialnego (etycznego) działania i budowy tzw. dobra społecznego. Inwestycje ...
 • Innowacje w marketingu – wybrane zagadnienia 

  Ziółkowska, Marta (2011)
  Jednym z najpopularniejszych pojęć w obecnych czasach, zarówno w nauce, jak i praktyce, jest słowo innowacja. W niniejszym opracowaniu pojęcie to zostanie opisane w ujęciu marketingu i najnowszych narzędzi marketingowych, ...
 • Nieprawidłowości w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

  Martysz, Czesław; Kleban, Krzysztof (2019)
  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zrodziły się z idei samofinansowania tworzących je członków, których łączyła pewna więź (np. wspólny zakład pracy lub miejsce zamieszkania). Z biegiem czasu SKOK-i zaczęły się ...
 • Success in Creative Industries : A Discussion About Critical Success Factors 

  Dziurski, Patryk (2016)
  The goal of this article is to present a discussion about the critical success factors in creative industries and recommendations for the managers within them. In the article we positively verify the thesis that sectors ...
 • Strategie współpracy w otwartych innowacjach w Polsce 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
  Celem artykułu jest opracowanie autorskiej klasyfikacji modelowych strategii współpracy przedsiębiorstw w otwartych innowacjach oraz ich empiryczna weryfikacja na rynku polskim. Autorzy zastosowali wnioskowanie dedukcyjne, ...
 • Kluczowe czynniki sukcesu dla przemysłów kreatywnych 

  Dziurski, Patryk (2015)
  Przemysły kreatywne uznawane są za jedne z najważniejszych obszarów współczesnej gospodarki, a kreatywność traktowana jako jeden z kluczowych czynników produkcji. Ze względu na ich duże znaczenie gospodarcze oraz ...
 • Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna 

  Bentkowska, Katarzyna (2019-09)
  Celem artykułu jest określenie, jakie uwarunkowania decyzji podmiotów mogą, zgodnie z nurtem ekonomii behawioralnej, wpływać na dokładność ankietowych prognoz przedsiębiorców. Kluczowe wydają się: myślenie szybkie i wolne, ...
 • Porażka w polityce publicznej 

  Kubicki, Paweł; Pawlak, Mikołaj; Mica, Adriana; Horolets, Anna (2019)
  Naszym celem, jako autorów niniejszego artykułu, jest krytyczna analiza dotychczasowych ujęć porażki w polityce publicznej. Definiujemy porażkę oraz jej rozmaite odmiany, wskazujemy również na potencjalne przyczyny porażki. ...
 • Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną 

  Kightley, Marta (2012-03)
  Celem Artykułu jest pokazanie uwarunkowań i dynamiki współpracy ekonomicznej pomiędzy Koreą Północną i Południową. Autorka pokazuje przyczyny nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy państwami będącymi teoretycznie w ...
 • What the History of Economic Thought Can Teach Us 

  Kightley, Marta (2016-09)
  The purpose of this article is to outline the perspective of the history of economic thought as a important way of looking at economic problems. The author discuses reasons why this perspective can be more useful than ...
 • Digitalization and Competitiveness in the Logistics Service Industry 

  Cichosz, Marzenna (2018-12)
  This study aims to present changes that are taking place in the market of logistics services as a result of the development of digital technologies and show their influence on the business models of logistics service ...
 • Bezrobocie w Polsce w latach 1918-2018 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2018)
  Artykuł stanowi syntetyczne omówienie i analizę zjawiska bezrobocia w trzech okresach – Drugiej Rzeczypospolitej, Polski Ludowej oraz Trzeciej Rzeczypospolitej. Bezrobocie w Polsce w całym badanym okresie było konsekwencją ...
 • Ekonomiczne losy absolwentów kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu rocznika 2014 

  Rocki, Marek (2018)
  Celem opracowania jest wskazanie czynników różnicujących wynagrodzenia absolwentów rocznika 2014 polskich uczelni prowadzących kierunki w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wynagrodzenia mogą przy tym być traktowane ...
 • Gospodarka Narodowa - Gospodarka Planowa - Gospodarka Narodowa 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011)
  The article examines the origins of Gospodarka Narodowa and the magazine’s evolution from 1931 to 2011. The author analyzes press reports and archival materials to trace the publication’s history over the past 80 ...
 • Czy kreowanie nowych kierunków studiów jest dowodem na kreatywność szkół wyższych? 

  Rocki, Marek (2018)
  W artykule weryfikowana jest hipoteza stwierdzająca, że tworzenie nowych kierunków studiów w szkołach wyższych w rzeczywistości ma źródła inne niż rzetelne analizy zapotrzebowania wykazywanego przez pracodawców na rynku ...

View more