Recent Submissions

 • Porażka w polityce publicznej 

  Kubicki, Paweł; Pawlak, Mikołaj; Mica, Adriana; Horolets, Anna (2019)
  Naszym celem, jako autorów niniejszego artykułu, jest krytyczna analiza dotychczasowych ujęć porażki w polityce publicznej. Definiujemy porażkę oraz jej rozmaite odmiany, wskazujemy również na potencjalne przyczyny porażki. ...
 • Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną 

  Kightley, Marta (2012-03)
  Celem Artykułu jest pokazanie uwarunkowań i dynamiki współpracy ekonomicznej pomiędzy Koreą Północną i Południową. Autorka pokazuje przyczyny nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy państwami będącymi teoretycznie w ...
 • What the History of Economic Thought Can Teach Us 

  Kightley, Marta (2016-09)
  The purpose of this article is to outline the perspective of the history of economic thought as a important way of looking at economic problems. The author discuses reasons why this perspective can be more useful than ...
 • Digitalization and Competitiveness in the Logistics Service Industry 

  Cichosz, Marzenna (2018-12)
  This study aims to present changes that are taking place in the market of logistics services as a result of the development of digital technologies and show their influence on the business models of logistics service ...
 • Bezrobocie w Polsce w latach 1918-2018 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2018)
  Artykuł stanowi syntetyczne omówienie i analizę zjawiska bezrobocia w trzech okresach – Drugiej Rzeczypospolitej, Polski Ludowej oraz Trzeciej Rzeczypospolitej. Bezrobocie w Polsce w całym badanym okresie było konsekwencją ...
 • Ekonomiczne losy absolwentów kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu rocznika 2014 

  Rocki, Marek (2018)
  Celem opracowania jest wskazanie czynników różnicujących wynagrodzenia absolwentów rocznika 2014 polskich uczelni prowadzących kierunki w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wynagrodzenia mogą przy tym być traktowane ...
 • Gospodarka Narodowa - Gospodarka Planowa - Gospodarka Narodowa 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011)
  The article examines the origins of Gospodarka Narodowa and the magazine’s evolution from 1931 to 2011. The author analyzes press reports and archival materials to trace the publication’s history over the past 80 ...
 • Czy kreowanie nowych kierunków studiów jest dowodem na kreatywność szkół wyższych? 

  Rocki, Marek (2018)
  W artykule weryfikowana jest hipoteza stwierdzająca, że tworzenie nowych kierunków studiów w szkołach wyższych w rzeczywistości ma źródła inne niż rzetelne analizy zapotrzebowania wykazywanego przez pracodawców na rynku ...
 • Determinants of choosing a business model in small and medium-sized enterprises 

  Ziółkowska, Marta (2018-11)
  In the face of continuous changes in the business environment both in local markets and worldwide, we need adequate elements of a business model that would allow enterprises to compete and help them generate market value. ...
 • Upadłości w Polsce i na świecie 

  Dec, Paweł (2009)
  Artykuł przedstawia statystyki upadłości przedsiębiorstw w Polsce oraz na świecie. Zostały ujęte różne źródła danych z zakresu bankructw podmiotów gospodarczych dostępnych w skali globalnej. Ważną częścią artykułu była ...
 • Measures of Success in Small and Medium-Sized Business in Poland 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2014)
  The purpose of the article is to determine the development opportunities of small and medium-sized enterprises in Poland. The authors paid special attention to finding and defining barriers to their development not only ...
 • Import and Export of Polish Coal in the Interwar Period 

  Łazor, Jerzy (2017)
  The article analyses the evolution of geographical and price evolution of Polish exports of coal, and explains the much smaller imports. Using detailed statistical data, it shows how state intervention (via support for and ...
 • Polenrisiko. Instytucjonalne ograniczenia handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej 

  Łazor, Jerzy (2016)
  The article explores institutional obstacles to the growth of Polish interwar foreign trade. Looking at interwar analyses of private entities and governmental agencies engaged in the trade, it shows the endemic organisational ...
 • Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu 

  Masłoń, Anna; Jasiński, Michał (2017)
  Celem tego opracowania jest przedstawienie, analiza i ocena miejsca rolnictwa i turystyki w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusu. Jest to państwo, któremu pomimo, silnie ograniczających uwarunkowań ...
 • Competitiveness of Polish enterprises in relation to the potential of cloud computing 

  Nowicka, Katarzyna (2017)
  Enterprises seek for possibilities to limit the costs and for areas that stimulate the level of innovation. Both of these aspects can be effectively supported by application of cloud computing, without a simultaneous need ...
 • Kilka uwag w sprawie teorii nierówności 

  Kowalczyk, Stanisław (2016)
  Skala nierówności gospodarczych i społecznych we współczesnym świecie zwiększa się systematycznie. Dotyczy to zarówno nierówności jakie występują pomiędzy krajami i regionami świata, lecz w jeszcze większym stopniu w ...
 • Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec potencjału cloud computingu, 

  Nowicka, Katarzyna (2017)
  Przedsiębiorstwa poszukują możliwości ograniczania kosztów i obszarów stymulowania poziomu innowacyjności. Obydwa te aspekty mogą być skutecznie wspierane przez zastosowanie cloud computing, bez jednoczesnej potrzeby ...
 • Innowacje w logistyce miejskiej - ITS jako usługa 

  Nowicka, Katarzyna (2015)
  Jakość działań podejmowanych w obszarze zarządzania logistką miejską ma szczególne znaczenie ze względu na postępujące procesy urbanizacyjne powodujące wzrost kongestii. Zatłoczenie w transporcie wpływa na jakość życia ...
 • Opodatkowanie CIT od 1 stycznia 2018 r. – korekty systemowe czy kryzys konstrukcji? (wybrane zagadnienia) 

  Grzybowski, Tomasz (2018-05-30)
  Artykuł przedstawia bieżące zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Zamiarem autora była rekonstrukcja generalnego kierunku wdrażanych reform, jak też ocena ich ...
 • Odbudowa Gmachu Doświadczalnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po II wojnie światowej 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2016)
  В 2008 году кампус Варшавской школы экономики был внесен в реестр памятников. Самым старым из расположенных на его территории зданий является лабораторный павильон т. н. Здание А. Оно было построено в межвоенный период по ...

View more