Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-11)
  The article reflects on the life and work of economist and politician Józef Krzyczkowski (1901-1989), with a special focus on his ties with organizations such as the National Economy Club and the Social National Club. ...
 • Zarys koncepcji zmian w prawie o szkolnictwie wyższym 

  Rocki, Marek (2009)
  Praktycznie od lata 2005 roku - momentu wejścia w życie obecnie obowiązującej Ustawy - trwa dyskusja nad prawem szkolnictwa wyższego. Skutkiem dyskusji i wyrazem potrzeby zmian jest to, że kilka minionych lat przyniosło ...
 • Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa” 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-05)
  The author discusses the socioeconomic views of onetime Polish economist and military leader Józef Maria Poniatowski (1897-1995) and his ties to Gospodarka Narodowa (National Economy) magazine, which was published every ...
 • Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975) 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-10)
  The article reflects on the life and career of the late Hungarian-Polish economist and journalist Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), with a special focus on his work during the period between the two world wars. A ...
 • Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu 

  Tabor, Joanna (2012)
  Artykuł jest poświęcony działaniom, jakie podejmują polskie przedsiębiorstwa wobec najbardziej cenionych pracowników (talentów) w czasie kryzysu gospodarczego. W pierwszej części zaprezentowano genezę zarządzania talentami ...
 • Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia 

  Mikołajczyk, Katarzyna (2011-04)
  Edukacja jest istotną częścią aktywności ludzi dorosłych. By móc efektywnie przygotować proces dydaktyczny szkolenia, niewątpliwie należy poznać i uwzględnić czynniki, które determinują specyfikę edukacji dorosłych, ...
 • Inter-firm Relationship Quality vs. Perceived Cultural Differences 

  Danik, Lidia (2015)
  The objective of this exploratory study is to determine whether and (if so) how perceived cultural differences influence relationship quality. To make this determination this study analyzed the cooperation of 278 Polish ...
 • Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie 

  Jasiński, Michał (2017)
  Przedmiotem artykułu jest analiza modeli rozwoju i poziomu rozwoju społeczno­ekonomicznego w 29 małych państwach wyspiarskich (SIDS). Modele rozwoju zostały wyznaczone w oparciu o klasyfikacje: MIRAB/SITE/PROFIT, jak i ...
 • Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej 

  Jasiński, Michał (2017)
  Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące zagrożeń wynikających ze zjawiska choroby holenderskiej wywołanej przez pomoc rozwojową. Stanowią one pretekst do ukazania ekstremalnego stadium „pomocowej” choroby ...
 • Nierównowaga zewnętrzna gospodarki Polski Ludowej 

  Kaliński, Janusz (2011)
  Nierównowaga zewnętrzna, a przede wszystkim zadłużenie zagraniczne, były ważnymi przeczynami upadku gospodarki centralnie kierowanej w Polsce.
 • Etatyzacja gospodarki w okresie rządów komunistycznych w Polsce 

  Kaliński, Janusz (2015)
  Zasadnicza etatyzacja polskiej gospodarki nastąpiła w latach 1944-1955. Jednak jej szczyt przypadł na lata 70., z 86% udziałem sektora publicznego w tworzeniu dochodu narodowego. W latach 80. nastąpił pewien spadek tego ...
 • Jen - od ery Meiji do ery Heisei 

  Kaliński, Janusz (2014)
  Zwięzła historia japońskiego jena od lat 80. XIX do początku XXI w.
 • Rubel transferowy 

  Kaliński, Janusz (2013)
  Wspólna waluta państw członkowskich RWPG weszła do użytku w 1964 r., w rzeczywistości pełniła tylko funkcje jednostki rozliczeniowej
 • Lignite Basins in Poland after 1945 

  Kaliński, Janusz (2017)
  Lignite mining in Poland started after World War Two, as result of the change of western borders. Recently about one third of energy in Poland has been based on lignite.
 • Autostrady na Euro 2012 

  Kaliński, Janusz (2013)
  Decyzja o organizowaniu w Polsce Euro 2012 była wyzwaniem w sferze rozbudowy infrastruktury gospodarczej. Budowa autostrad stała się przykładem licznych problemów, które zwiększały koszty i powodowały opóźnienia w realizacji ...
 • O projektowanych zmianach w prawie o szkolnictwie wyższym 

  Rocki, Marek (2011)
  Artykuł zawiera komentarz napisany po przyjęciu przez Sejm rządowego projektu zmian w ustawie normującej życie uczelni wyższych. Oczywiście nie wiadomo, jakie zmiany zostaną ostatecznie przyjęte przez Senat. Charakterystyczne ...
 • Jakość edukacji ekonomicznej - refleksje z kongresu ekonomistów 

  Rocki, Marek (2007)
  W dniach 29 - 30 listopada 2007 r. odbył się VIII Kongres Ekonomistów Polskich, na którym jednym z istotnych tematów była jakość kształcenia ekonomicznego. Fakt poświęcenia jednej z sesji Kongresu dyskusji o jakości ...
 • Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego 

  Rocki, Marek (2006)
  12 października 2006 odbyła się - zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - konferencja na temat Przyszłość uniwersytetów w Polsce i Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to miało na celu wymianę opinii i ...
 • Walut światy równoległe 

  Sobiecki, Grzegorz (2014)
  W społeczeństwie wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby związane z systemem pieniężnym, których nie rozwiązuje system oficjalny: potrzeby rozwoju lokalnych społeczności i sąsiedzkiej wymiany, anonimowości, niezależność od ...
 • Analiza samozatrudnienia wśród absolwentów polskich uczelni z roku 2014 

  Rocki, Marek (2017)
  Jedną z charakterystyk absolwentów polskich uczelni rocznika 2014 zawartych w raportach "Ekonomiczne aspekty losów absolwentów" (dalej ELA) jest informacja o osobach samozatrudnionych (www.absolwenci.nauka.gov.pl, dane z ...

zobacz więcej