Recent Submissions

  • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego 

    Zaleska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH, 2012)
    W książce pt. "Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego" przedstawione zostały metody oceny sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy sprawozdań finansowych. Obok wstępnej analizy sprawozdań ...