Recent Submissions

  • 20 lat koniunktury w sektorze bankowym : z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 

    Kluza, Stanisław; Adamowicz, Elżbieta; Klimkowska, Joanna; Kluza, Krzysztof; Dędys, Monika; Gutkowska, Anna; Skikiewicz, Robert; Idzik, Marcin; Hamulczuk, Mariusz; Cholewiński, Radosław; Chmielewski, Tomasz; Białowolski, Piotr; Stolorz, Sebastian; Rogowski, Waldemar; Walczyk, Konrad (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
    Praca podsumowuje badania koniunktury gospodarki polskiej prowadzone przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku do 2019 roku. Omawiane są narzędzia pomiaru i ...
  • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego 

    Zaleska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH, 2012)
    W książce pt. "Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego" przedstawione zostały metody oceny sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy sprawozdań finansowych. Obok wstępnej analizy sprawozdań ...