Kolegium Analiz Ekonomicznych (Collegium of Economic Analysis) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prowadzi badania w dziedzinie makro- i mikroekonomii, polityki gospodarczej, ekonomii matematycznej, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji, statystyki i demografii, badań operacyjnych, informatyki gospodarczej i dziedzin pokrewnych. Kolegium prowadzi niestacjonarne i stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii ekonomii, statystyki, demografii, informatyki gospodarczej, ekonometrii, badań operacyjnych, teorii koniunktury oraz polityki gospodarczej.

Collections in this community

Recent Submissions

View more