Now showing items 1-4 of 4

  • Poland-United States bilateral relations: Political and economic aspects 

   Tomeczek, Artur F. (SGH Warsaw School of Economics, 2021)
   The aim of this chapter is to explore the Poland-U.S. bilateral relations with regard to political and economic aspects, with a focus on the 2009–2020 period. The chapter comprises two main parts. The first one concerns ...
  • Bilateralne stosunki polsko-amerykańskie – aspekty polityczne i gospodarcze 

   Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2021)
   Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie bilateralnych stosunków polsko-amerykańskich w sferze politycznej i gospodarczej w latach 2009–2020. Prezentowane opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy ...
  • Zasoby ziemi i wody w Polsce – badanie empiryczne 

   Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   Niniejsze badanie ma na celu pokazanie, jak wykorzystanie zasobów ziemi i wody w Polsce wypada na tle innych wybranych gospodarek. Punktem wyjścia jest narracyjny przegląd literatury dotyczący pokrewnych zagadnień w badaniach ...
  • Land and Water Resources in Poland: An Empirical Study 

   Tomeczek, Artur F. (SGH Publishing House, 2022)
   This research aims to show how the use of land and water resources in Poland compares to other selected economies. It starts with a narrative literature review of related issues in economic research. The main empirical ...