images

About

Editorial Board

Contact

www: Applied Econometrics Papers

ISSN: 2084-4573

Collections in this community

Recent Submissions

  • Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu 

    Masłoń, Anna; Jasiński, Michał (2017)
    Celem tego opracowania jest przedstawienie, analiza i ocena miejsca rolnictwa i turystyki w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusu. Jest to państwo, któremu pomimo, silnie ograniczających uwarunkowań ...