images

About

"E-mentor" to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie - zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Ukazuje się 5 razy w roku: w lutym, kwietniu, czerwcu, październiku i grudniu.

Misją pisma jest przyczynianie się do rozwoju i doskonalenia systemu edukacji, w tym szczególnie kształcenia na odległość, poprzez rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie aktywnych, prorozwojowych postaw wśród Czytelników.

W "e-mentorze" prezentowane są wyniki najnowszych badań, nowe idee i pomysły, a także analizy i prognozy dotyczące rozwoju metod i form edukacyjnych oraz programów kształcenia, w Polsce i na świecie. "E-mentor" informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i seminariach (wybrane z nich obejmuje patronatem), inspirujących publikacjach oraz wartościowych serwisach internetowych.

"E-mentor" jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z 23 grudnia 2015 roku) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 15 punktów.

Indeks Hirscha czasopisma "e-mentor" według "Publish or Perish" wynosi 12.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazEkon, ESCI oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Znajduje się również w wykazie Index Copernicus Journals Master List.

Editorial Board

Nad rozwojem czasopisma czuwa Redakcja wraz z Radą Programową pisma.

Skład Rady

Rada Programowa internetowego dwumiesięcznika "e-mentor" czuwa nad kierunkiem rozwoju czasopisma oraz uczestniczy w jego tworzeniu, spełniając rolę Komitetu Redakcyjnego.

 • prof. Kazimierz Kloc - przewodniczący Rady Programowej
 • prof. Maria Aluchna
 • prof. Piotr Bołtuć
 • prof. Ilona Buchem
 • prof. Wojciech Dyduch
 • prof. Luciano Floridi
 • prof. Andrzej J. Gapinski
 • prof. Jan Goliński
 • dr Jan Kruszewski
 • dr Stanisław Macioł
 • dr Frank McCluskey
 • prof. Krzysztof Piech
 • prof. Marek Rocki
 • prof. Waldemar Rogowski
 • prof. Maria Romanowska
 • prof. Piotr Wachowiak
 • dr Maria Zając
 • dr inż. Anna Zbierzchowska
 • dr Marcin Dąbrowski - redaktor naczelny
 • dr Maria Zając - redaktor prowadzący
 • mgr Karolina Pawlaczyk - sekretarz redakcji
 • mgr Katarzyna Maciejewska - redaktor
 • dr Irena Kasperowicz-Ruka - redaktor statystyczny
 • dr Joanna Tabor-Błażewicz - redaktor treści informacyjnych
 • Piotr Gęca, Krzysztof Kalamus, Łukasz Tulik -strona internetowa

Contact

Wydawca

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

Siedziba redakcji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Otwartej Edukacji
Al. Niepodległości 162/150
02-554 Warszawa
tel. (22) 564 9723
fax. (22) 646 61 42

Redaktor naczelny: dr Marcin Dąbrowski

Redaktor prowadząca: dr Maria Zając

e-mail: redakcja@e-mentor.edu.pl

www: E-mentor

online: ISSN: 1731-7428

print: ISSN: 1731-6758

Collections in this community

Recent Submissions