images

About

Gospodarka Narodowa jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej.

Czasopismo ukazuje się od 1931 roku. Jest wydawane przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zasady recenzowania artykułów oraz polityka rzetelności naukowej publikacji w Gospodarce Narodowej są opisane w sekcji Dla autorów.

Gospodarka Narodowa jest indeksowana w:

RePEc

CEJSH

BazEkon

Index Copernicus

ProQuest

Editorial Board


Kolegium Redakcyjne

Bogusław Fiedor
Marian Gorynia
Jakub Growiec - zastępca redaktora naczelnego
Marek Gruszczyński - redaktor naczelny
Joanna Kotowicz-Jawor
Eugeniusz Kwiatkowski
Maria Lissowska
Jacek Prokop
Tadeusz Smuga - sekretarz redakcji
Jacek Szlachta
Andrzej Sznajder
Rafał WeronRada Programowa

Andrzej Wojtyna - przewodniczący, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Nicola Acocella - Università degli Studi di Roma „La Sapienza”
Alfred A. Haug - University of Otago
Władysław Milo - Uniwersytet Łódzki
Witold M. Orłowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Jerzy Osiatyński - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Pascal Petit - Université Paris 13
Leonid Polishchuk - Higher School of Economics, National Research University, Moskwa
Marek Rocki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Howard R. Vane - Liverpool John Moores University
Aleksander Welfe - Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Anna Zielińska-Głębocka - Uniwersytet Gdański

Contact


Adres redakcji:

"Gospodarka Narodowa"
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

e-mail: gospodarka.narodowa@sgh.waw.pl

Sekretarz redakcji: dr Tadeusz Smuga
Dyżury:
poniedziałki w godz. 14:00-16:00
czwartki w godz. 13:00-15:00
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 240
02-513 Warszawa
tel. (022) 564 93 94

www: Gospodarka Narodowa

ISSN: 2300-5238

Collections in this community

Recent Submissions

 • Health, disability, and labor force participation trends in Poland 

  Strzelecki, Pawel (2019)
  W artykule przedstawiono wyniki dekompozycji zmian w profilach wieku dla odsetka osób niepełnosprawnych i współczynników aktywności zawodowej (LFPR) z wykorzystaniem rozkładu wieku–kohorty (APC). Celem analizy jest oddzielenie ...
 • Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną 

  Kightley, Marta (2012-03)
  Celem Artykułu jest pokazanie uwarunkowań i dynamiki współpracy ekonomicznej pomiędzy Koreą Północną i Południową. Autorka pokazuje przyczyny nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy państwami będącymi teoretycznie w ...
 • Gospodarka Narodowa - Gospodarka Planowa - Gospodarka Narodowa 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011)
  The article examines the origins of Gospodarka Narodowa and the magazine’s evolution from 1931 to 2011. The author analyzes press reports and archival materials to trace the publication’s history over the past 80 ...
 • Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-11)
  The article reflects on the life and work of economist and politician Józef Krzyczkowski (1901-1989), with a special focus on his ties with organizations such as the National Economy Club and the Social National Club. ...
 • Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa” 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-05)
  The author discusses the socioeconomic views of onetime Polish economist and military leader Józef Maria Poniatowski (1897-1995) and his ties to Gospodarka Narodowa (National Economy) magazine, which was published every ...
 • Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975) 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-10)
  The article reflects on the life and career of the late Hungarian-Polish economist and journalist Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), with a special focus on his work during the period between the two world wars. A ...