Przeglądaj według

 

images

O czasopiśmie

Gospodarka Narodowa jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej.

Czasopismo ukazuje się od 1931 roku. Jest wydawane przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zasady recenzowania artykułów oraz polityka rzetelności naukowej publikacji w Gospodarce Narodowej są opisane w sekcji Dla autorów.

Gospodarka Narodowa jest indeksowana w:

RePEc

CEJSH

BazEkon

Index Copernicus

ProQuest

Redakcja


Kolegium Redakcyjne

Bogusław Fiedor
Marian Gorynia
Jakub Growiec - zastępca redaktora naczelnego
Marek Gruszczyński - redaktor naczelny
Joanna Kotowicz-Jawor
Eugeniusz Kwiatkowski
Maria Lissowska
Jacek Prokop
Tadeusz Smuga - sekretarz redakcji
Jacek Szlachta
Andrzej Sznajder
Rafał WeronRada Programowa

Andrzej Wojtyna - przewodniczący, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Nicola Acocella - Università degli Studi di Roma „La Sapienza”
Alfred A. Haug - University of Otago
Władysław Milo - Uniwersytet Łódzki
Witold M. Orłowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Jerzy Osiatyński - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Pascal Petit - Université Paris 13
Leonid Polishchuk - Higher School of Economics, National Research University, Moskwa
Marek Rocki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Howard R. Vane - Liverpool John Moores University
Aleksander Welfe - Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Anna Zielińska-Głębocka - Uniwersytet Gdański

Kontakt


Adres redakcji:

"Gospodarka Narodowa"
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

e-mail: gospodarka.narodowa@sgh.waw.pl

Sekretarz redakcji: dr Tadeusz Smuga
Dyżury:
poniedziałki w godz. 14:00-16:00
czwartki w godz. 13:00-15:00
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 240
02-513 Warszawa
tel. (022) 564 93 94

www: Gospodarka Narodowa

ISSN: 2300-5238

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-11)
  The article reflects on the life and work of economist and politician Józef Krzyczkowski (1901-1989), with a special focus on his ties with organizations such as the National Economy Club and the Social National Club. ...
 • Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa” 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-05)
  The author discusses the socioeconomic views of onetime Polish economist and military leader Józef Maria Poniatowski (1897-1995) and his ties to Gospodarka Narodowa (National Economy) magazine, which was published every ...
 • Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975) 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-10)
  The article reflects on the life and career of the late Hungarian-Polish economist and journalist Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), with a special focus on his work during the period between the two world wars. A ...