Recent Submissions

  • Strategie współpracy w otwartych innowacjach w Polsce 

    Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
    Celem artykułu jest opracowanie autorskiej klasyfikacji modelowych strategii współpracy przedsiębiorstw w otwartych innowacjach oraz ich empiryczna weryfikacja na rynku polskim. Autorzy zastosowali wnioskowanie dedukcyjne, ...
  • Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu 

    Tabor, Joanna (2012)
    Artykuł jest poświęcony działaniom, jakie podejmują polskie przedsiębiorstwa wobec najbardziej cenionych pracowników (talentów) w czasie kryzysu gospodarczego. W pierwszej części zaprezentowano genezę zarządzania talentami ...