images

About

„Analizy i Studia CASP” – to recenzowane czasopismo naukowe (półrocznik) o profilu podatkowym, w którym zamieszczane są analizy, raporty, opinie oraz publikacje eksperckie, prezentujące ważne, bieżące zagadnienia z zakresu podatków i prawa podatkowego, w celu ich upowszechnienia zarówno w kręgach eksperckich, jak i w społeczeństwie. Przedstawiamy zagadnienia podatkowe z perspektywy interdyscyplinarnej, uwzględniającej prawne i ekonomiczne aspekty opodatkowania. Szczególny nacisk kładziemy na komparatystykę: porównywanie danych empirycznych z różnych państw Europy i świata, przedstawianie problematyki związanej z podatkami w szerszym, międzynarodowym kontekście.

Czasopismo jest wydawane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – zamieszczane na stronie internetowej Czasopisma oraz w bazach referencyjnych i repozytoriach naukowych, zgodnie z przyjętymi założeniami polityki open access. Czasopismo znajduje się w bazach referencyjnych BazEkon, ICM, CEJSH, Pol-index, CEON, CEEOL.

Editorial Board

Komitet Redakcyjny:

 • dr hab. Dominik J. Gajewski, Prof. SGH - redaktor naczelny (e-mail: dgajews@sgh.waw.pl)
 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, Prof. AEH
 • dr Tomasz Grzybowski – sekretarz redakcji (e-mail: tgrzyb1@sgh.waw.pl)

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Leonard Etel, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • dr hab., Prof. UEP Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. Gennady M. Brovka, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku
 • prof. dr Emilia Campeanu, Akademia Studiów Ekonomicznych w Bukareszcie
 • prof. Viktor Chentsov, Uniwersytet Ceł i Podatków w Dnieprze
 • prof. dr hab. Anatol Francuz, Uniwersytet Ekonomii i Prawa KROK w Kijowie
 • prof. Dmitriy Galushko, Uniwersytet Państwowy w Woroneżu
 • prof. dr Danylo Getmantsev, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki
 • prof. dr Andrew Grainger, Uniwersytet Nottingham
 • prof. dr Bartosz Makowicz, Europejski Uniwersytet Viadrina – Frankfurt nad Odrą
 • prof. dr Vladimir Mantusov, Rosyjski Uniwersytet Celny, Lubiercy
 • prof. dr Santiago Ibanez Marsilla, Uniwersytet w Walencji
 • prof. dr Petr Mrkyvka, Uniwersytet Masaryka w Brnie
 • prof. dr Michal Radvan, Uniwersytet Masaryka w Brnie
 • prof. dr hab. Ona Grazhina Rakauskiene, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie
 • prof. dr Marina V. Sentsova, Uniwersytet Państwowy w Woroneżu
 • prof. dr David Widdowson, Uniwersytet Canberra
 • prof. dr Hans-Michael Wolffgang, Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze​

Contact

dr Tomasz Grzybowski – sekretarz redakcji

e-mail: tgrzyb1@sgh.waw.pl

www: Analizy i Studia CASP

online: ISSN: 2451-0475

print: ISSN: 2451-0203

Collections in this community

Recent Submissions