Przeglądaj według

 

images

O czasopiśmie

„Analizy i Studia CASP” – to czasopismo naukowe wydawane w formie elektronicznej, w którym zamieszczane są raporty, analizy, opinie, publikacje eksperckie, prezentujące ważne bieżące zagadnienia z zakresu podatków i prawa podatkowego. Istotnym elementem publikacji jest komparatystyka: porównywanie danych empirycznych z różnych państw Europy i świata. Założeniem czasopisma jest interdyscyplinarne podejmowanie problematyki związanej z podatkami.

Czasopismo jest recenzowane.

Czasopismo jest w bazach cytowań: ICM, BazEkon.

Redakcja

Rada naukowa:

  • prof. dr hab. Leonard Etel
  • prof. dr hab. Artur Nowak-Far
  • prof. UEP dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak
  • prof. Petr Mrkyvka

Redakcja naukowa:

  • prof. nadzw. dr hab. Dominik J. Gajewski - redaktor naczelny
  • prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Gołębiowski – sekretarz redakcji

Kontakt

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Gołębiowski – sekretarz redakcji

e-mail: analizyistudiacasp@gmail.com

www: Analizy i Studia CASP

online: ISSN: 2451-0475

print: ISSN: 2451-0203

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje