Now showing items 1-1 of 1

    • Zastosowanie modelu AIDA w ocenie skuteczności reklamy internetowej 

      Kozłowska, Anna; Pańkowski, Andrzej (2018)
      Rozwój formatów reklamy internetowej powiązany jest z poszerzaniem się możliwości badania skuteczności ich oddziaływania na konsumenta. Punktem wyjścia jest w tym wypadku możliwość określenia efektów reklamowych – tego, ...