Przeglądaj według

 

Najważniejszą cechą charakterystyczną Kolegium jest interdyscyplinarność zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i oferty dydaktycznej zgłaszanej przez pracowników na wszystkie stopnie, rodzaje i kierunki studiów w SGH. Problematyka badawcza jednostki dotyczy m.in.: teorii ekonomii, mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, historii gospodarczej, gospodarki regionalnej i lokalnej, zagadnień finansów publicznych i międzynarodowych rynków finansowych oraz bankowości, szczególnie centralnej, ubezpieczenia społecznego i problemów ochrony środowiska. Bardzo silną reprezentację w Kolegium mają jednostki naukowe sytuujące swoje badania i studia w nurcie nauk społecznych. Uznane w Polsce i za granicą są badania prowadzone przez socjologów, szczególnie w ramach unikatowej socjologii ekonomicznej, prawników w dziedzinie prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa, politologów zarówno te w ramach nauk o polityce, jak i w nowej dyscyplinie nauk o polityce publicznej wraz ze specjalistami z polityki społecznej, a także filozofów i etyków. Na uwagę zasługują również badania z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz europeistyki, szczególnie w odniesieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, instytucji, polityk oraz funkcjonowania całej Unii Europejskiej. Kolegium jest liczącym się ośrodkiem opiniotwórczym i eksperckim w skali krajowej i europejskiej. Jego pracownicy ponadto zajmują ważne stanowiska w życiu politycznym i gospodarczym Polski, a także instytucjach europejskich, służą wiedzą i radami organizacjom międzynarodowym, instytucjom gospodarczym i finansowym w kraju i zagranicą.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa : nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa 

  Żukrowska, Katarzyna; Prucia, Kamila; Moroń, Dorota; Korbutowicz, Teresa; Drynia, Olga; Drelich-Skulska, Bogusława; Bobowski, Sebastian; Jankowiak, Anna H.; Mazurek, Szymon; Zorska, Anna; Wachowska, Małgorzata; Mizgajska, Hanna; Wściubiak, Łukasz; Bulińska-Stangrecka, Helena; Olak, Andrzej; Haiduk, Tomasz; Szymańska, Elżbieta; Sarul, Jarosław; Dąbkiewicz, Marcin; Bochańczyk-Kupka, Dominika; Gocłowska-Bolek, Joanna; Nowańska, Iwona (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
  Niniejsza publikacja jest naukową monografią, która poprzez swoją wielowątkowość oraz mnogość poruszanych zagadnień, problemów i stawianych pytań badawczych pokazuje, jak pojemne są pojęcia konkurencyjności i innowacyjności. ...
 • Globalizacja współcześnie : komponenty i cechy charakterystyczne 

  Janowska, Anna Anetta; Żukrowska, Katarzyna; Morawski, Wojciech; Zawiślińska, Izabela; Nowak, Oktawian; Malik, Radosław; Gwardzińska, Ewa; Gryzik, Agnieszka; Pollmann, Iwona; Aleksander, Miłosz (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Monografia stanowi oryginalny i twórczy wkład w rozwój i popularyzowanie wiedzy z zakresu globalizacji, gospodarki globalnej i ekonomii międzynarodowej. Daje ona naukową interpretację zachodzących zjawisk w ...
 • Wywóz polskiego sprzętu do Palestyny w okresie międzywojennym 

  Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Gajt, 2010)
  Artykuł opisuje handel bronią (w tym jej przemyt) między Drugą Rzecząpospolitą a Palestyną. Handel ten pojawił się w drugiej połowie lat 30. jako forma wsparcia projektu syjonistycznego przez polskie władze.
 • Przemysły kultury w erze dostępu 

  Janowska, Anna Anetta (2017)
  Przemysły kultury, gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone do masowej reprodukcji, dystrybucji i eksportu, okazały się szczególnie podatne na przemiany technologiczne, jakie charakteryzują tzw. erę dostępu. ...
 • Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej - próba syntezy 

  Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The article follows the evolving migration policy of interwar Poland. It posits that through- out the entire period the state tried to increase the number of emigrants from Poland, and restrict the number of immigrants. ...
 • Autarkic tendencies in the Council for Mutual Economic Assistance 

  Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co.- KG, 2014)
  Autarky was an important part of the Soviet economic model which emerged in the early 1930s. After this model had been forced onto other Eastern European countries during the Szklarska Poręba Conference in 1947, the economy ...
 • Wstęp 

  Łazor, Jerzy (Muzeum Historii Polski, 2017)
  „Moje wspomnienia” to polityczna autobiografia prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej. Stanisław Wojciechowski opowiedział swoje życie jako walkę o byt państwowy Polski. Czytelnikom tej relacji autor może wydać się szlachetnym ...
 • Polityka publiczna w zakresie otwartych zasobów: Unia Europejska 

  Janowska, Anna Anetta (2014)
  Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych na poziomie UE, dotyczących otwierania cyfrowych zasobów, takich jak wytwory kultury, prace naukowe bądź materiały edukacyjne, wraz z rozpoznaniem ich motywów oraz skutków. ...
 • ICT and ‘Free’ Culture. An Analysis of New Business Models for Cultural Goods on the Internet 

  Janowska, Anna Anetta (2016)
  The technological breakthrough has induced fundamental changes in cultural industries, especially those producing informational goods, e.g. book and press publishing, television and radio production, film production, music ...
 • Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy 

  Janowska, Anna Anetta (2016)
  „Wolny” czy inaczej „otwarty” dostęp to pojęcie, które zaczęło być przedmiotem dyskusji, również naukowej, wraz z rozwojem internetu. Mówi się o wolnym, otwartym dostępie do dóbr kultury, do zasobów wiedzy i zasobów ...
 • Umiędzynarodowienie branży fonograficznej 

  Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, zgodnie z teorią biznesu międzynarodo- wego, może przybierać postać: eksportu, porozumień kooperacyjnych oraz zagranicz- nych inwestycji bezpośrednich . Wszystkie trzy wymienione ...
 • L’industrie du disque et sa chaîne de valeur après le virage numérique – quels défis pour la créativité des artistes ? 

  Janowska, Anna Anetta (Industries Culturelles et Creation Artistique, 2018)
  Le virage numérique, en offrant aux artistes une puissance sans précédent se manifestant par une indépendance et une liberté artistique, ainsi que par la possibilité d’intervenir à tous les maillons de la chaîne de valeur, ...
 • Radiofobia w świecie plotki. Katastrofa w Czarnobylu a wybuchy paniki we współczesnej Polsce 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2017)
  In this paper I examine traces of radiophobia in gossips as the manifestation of culture in the shadow of an atomic bomb. This study aims to recognize main social functions of this kind of folktales. The field of research ...
 • Gra o „czarne złoto”. NSZZ „Solidarność” wobec skutków skrócenia czasu pracy w górnictwie węgla kamiennego (od sierpnia 1980 do maja 1981 r.) 

  Luszniewicz, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016)
  The article explores how developments in Polish coal mining interacted with the creation of NSZZ “Solidarność”. The author shows how demand for coal affected working hours, and salaries, and how the new union’s fight for ...
 • Pod znakiem reglamentacji dewizowej. Europejski system walutowy w latach trzydziestych 

  Łazor, Jerzy (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
  The article explores the coherence of monetary systems in Europe after the Great Depression. It shows that while exchange rates remained more stable than in early 1930s, this was neither the result of international ...
 • Perła Korony Brytyjskiej. Kolonialny system pieniężny Indii 

  Łazor, Jerzy (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
  Under British rule the Indian rupee was initially a silver currency, then, since the late XIX century, the subcontinent adopted the gold exchange standard, and finally, in 1931, the currency left gold entirely, following ...
 • On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2018)
  On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam: The subject of this paper is the analysis of Hilary Putnam’s thesis on the fact/value entanglement along with some of his arguments meant to corroborate ...
 • Quine'a koncepcja etyki znaturalizowanej 

  Rosiak-Zięba, Ewa (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2016)
  Artykuł poświęcony jest metaetycznej koncepcji Willarda Van Ormana Quine'a przedstawionej w eseju pt. „O naturze wartości moralnych”. Jej założenia zasadniczo pozostają w zgodzie ze sformułowanym przez niego programem tzw. ...
 • Wolność przez WWW 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2014)
  Przy okazji wydarzeń związanych ze sprawą ACTA wiele mówiło się o zmianach kulturowych wywołanych rozwojem Internetu, w tym także o zmianach w zakresie postaw etycznych i w sposobie interpretacji terminu „wolność”. Tymczasem ...
 • Charakterystyka systemu bankowego - uwarunkowania instytucjonalne 

  Zaleska, Małgorzata (Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu zaprezentowano rolę instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, w tym banku centralnego, nadzoru nad rynkiem finansowym i systemu gwarantowania depozytów. Integralną częścią opracowania jest określenie roli ...

zobacz więcej