Now showing items 1-1 of 1

    • Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku 

      Zaleska, Małgorzata (Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
      W opracowaniu przedstawiono ilościowe i jakościowe metody oceny sytuacji finansowej banku. Wśród ilościowych metod omówiono m.in. analizę wskaźnikową rentowności, wypłacalności oraz jakości portfela aktywów. Prezentację ...