Now showing items 1-1 of 1

    • Nowa Umowa Kapitałowa/Dyrektywa CRD 

      Koleśnik, Jan (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007)
      W opracowaniu przedstawiono postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej wydanej przez Komitet Bazylejski oraz jej unijnej wersji, tj. Dyrektywy CRD. Wskazane zostały zasady wyznaczania współczynnika wypłacalności, wymogów ...