Show simple item record

dc.contributor.authorMartysz, Czesław
dc.contributor.authorKleban, Krzysztof
dc.date.accessioned2020-01-27T08:03:47Z
dc.date.available2020-01-27T08:03:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMartysz C., Kleban K., Nieprawidłowości w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2019, z. 171, s. 37-59pl
dc.identifier.issn1234-8872pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/815
dc.descriptionKody klasyfikacji JEL: G21, G23, G28, K42pl
dc.description.abstractSpółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zrodziły się z idei samofinansowania tworzących je członków, których łączyła pewna więź (np. wspólny zakład pracy lub miejsce zamieszkania). Z biegiem czasu SKOK-i zaczęły się dynamicznie rozwijać i upodabniać do banków, mimo że działały na podstawie bardziej liberalnych przepisów prawa i uproszczonych zasad rachunkowości. Przy braku należytego nadzoru doprowadziło to do wielu wypaczeń i nadużyć w gospodarce kas, które ujawniono dopiero po 2012 r., tj. po przejęciu nadzoru nad sektorem SKOK przez KNF. W efekcie wykrytych nieprawidłowości wiele kas upadło lub zostało przejętych przez inne instytucje finansowe. Celem artykułu jest ukazanie najczęściej występujących nadużyć w sektorze SKOK w ciągu ostatnich lat. W artykule przytoczono m.in. przykłady nierzetelnych zabiegów księgowych, omijania obowiązującego prawa, prania pieniędzy oraz wyprowadzania środków finansowych poza system SKOK. Artykuł uzupełniają cenne informacje zdobyte w trakcie rozmów z pracownikami sektora SKOK, które jeden z autorów uzyskał w czasie swojej praktyki zawodowej w banku komercyjnym obsługującym kasy.pl
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSpółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowapl
dc.subjectSKOKpl
dc.subjectnadużycia finansowepl
dc.subjectpranie pieniędzypl
dc.subjectagresywna rachunkowośćpl
dc.subjectKNFpl
dc.titleNieprawidłowości w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowychpl
dc.title.alternativeIrregularities in credit union sectoren
dc.typearticlepl
dc.description.numberz. 171pl
dc.description.physical37-59pl
dc.identifier.eissn2657-5620pl
dc.title.journalStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansówpl
dc.identifier.urlpublisherhttps://econjournals.sgh.waw.pl/SiPpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe