Show simple item record

dc.contributor.authorMatczak, Karol
dc.contributor.authorWojciechowski, Jakub
dc.contributor.authorMartysz, Czesław
dc.date.accessioned2020-09-28T12:16:57Z
dc.date.available2020-09-28T12:16:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMatczak K., Wojciechowski J., Martysz C., Inwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2019, nr 176, s. 111-135pl
dc.identifier.issn1234-8872pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/882
dc.description.abstractSustainable investing consists in building an investment portfolio by selecting companies – issuers of investment assets, whose conduct is seen as responsible (ethical) and contributes to the building up of the so called social good. Sustainable investment has already exceeded 25% of the value of all global investment assets and the biggest assets in Europe are already managed in accordance with this approach. An investor may face difficulties in assessing whether the incorporation of a sustainable investment criterion into an investment fund’s Statutes is just a marketing gimmick or a genuinely vital component of the investment policy. This paper aims at demonstrating the importance and impact of sustainable investing on investment portfolio management. Over 90% of studies focused on socially responsible investment did not reveal any negative impact of ESG criteria (investing that respects environmental, social, and governance criteria) on the financial performance of companies. On the contrary, implementing ESG criteria to business practice, developing responsible investment policies and publishing reports on corporate performance bring concrete financial benefits to companies. Thus, sustainable investment market is necessary and it is highly likely that it will continue to develop dynamically. Major initiatives in sustainable investing in Poland include the creation of the RESPECT Index, a study on ESG criteria carried out by the Polish Association of Listed Companies [Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych] and the adoption of Non-financial Information Statement.en
dc.description.abstractInwestowanie zrównoważone to selekcja spółek i emitowanych przez nie instrumentów do budowy portfela inwestycyjnego ze względu na ocenę ich odpowiedzialnego (etycznego) działania i budowy tzw. dobra społecznego. Inwestycje zrównoważone stanowią już ponad 25% wartości wszystkich aktywów inwestycyjnych świata, a największe aktywa są zarządzane zgodnie z tym podejściem w Europie. Inwestor może mieć trudności w ocenie, czy przyjęcie przez fundusz kryteriów zrównoważonego inwestowania jest zabiegiem marketingowym, opartym wyłącznie na zapisie w statucie danego funduszu, czy rzeczywiście ważnym elementem procesu inwestycyjnego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia i wpływu inwestowania zrównoważonego na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. Ponad 90% badań dotyczących inwestycji społecznie odpowiedzialnych nie wskazało negatywnego wpływu stosowania kryteriów ESG (inwestowanie według kryteriów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym) na wyniki finansowe spółek. Implementacja kryteriów ESG w działalności spółek, tworzenie polityk odpowiedzialnego inwestowania i publiczne dzielenie się raportami z tej działalności przynosi spółkom wymierne korzyści finansowe. Rynek inwestowania zrównoważonego jest zatem potrzebny i wysoce prawdopodobne, że będzie się dalej dynamicznie rozwijać. Najważniejsze inicjatywy z zakresu inwestowania zrównoważonego w Polsce to stworzenie RESPECT Index, badania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych nad kryteriami ESG oraz wprowadzenie Standardu Informacji Niefinansowych.pl
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectinwestowanie społecznie odpowiedzialnepl
dc.subjectinwestycje zrównoważonepl
dc.subjectfundusze inwestycyjnepl
dc.subjectSRIpl
dc.subjectESGpl
dc.subjectSocially responsible investingen
dc.subjectsustainable investmenten
dc.subjectinvestment fundsen
dc.subjectSRIen
dc.subjectESGen
dc.titleInwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnympl
dc.title.alternativeSustainable Investment in Managing Investment Portfolioen
dc.typearticlepl
dc.description.number176pl
dc.description.physical111-135pl
dc.title.journalStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansówpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe