Recent Submissions

  • Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnienia 

    Wysocki, Jacek; Kałowski, Adam; Godlewska-Majkowska, Hanna; Filipowicz, Andrzej; Rószkiewicz, Małgorzata; (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
    Postęp cywilizacyjny zawsze był, jest i nadal będzie wyznaczany kolejnymi wynalazkami, których upowszechnianie ma miejsce dzięki podejmowaniu odważnych decyzji inwestycyjnych. W warunkach gospodarki podlegającej zasadom ...