Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie powołane Uchwałą Senatu nr 55 z dnia 22 kwietnia 1992 r. jest czołową, a zarazem unikatową jednostką naukowo-badawczą zajmującą się różnorodnymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem i strategiami jego rozwoju we współczesnej gospodarce rynkowej. Celem jego powstania było połączenie jednostek naukowych uczelni o podobnym profilu i zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego otoczenia rynkowego przedsiębiorstw. W skład Kolegium wchodzi 5 katedr oraz 5 instytutów. Informacje o poszczególnych jednostkach Kolegium znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Doznania i doświadczenia długiego trwania 

  Mączyńska, Elżbieta (2018)
  Wielowiekowe tradycje i długa historia działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz jego Oddziałów zasługują na odnotowanie i analizy. Budzą respekt i uznanie dla protoplastów tego społecznego ruchu i ...
 • Kongresy Ekonomistów Polskich.Debaty o fundamentalnych kwesti ach teorii ekonomicznej i życia gospodarczego 

  Mączyńska, Elżbieta (2018)
  Organizowane co kilka lat Kongresy Ekonomistów Polskich zawsze traktowane były jako niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów polskiej i globalnej gospodarki oraz nauk ekonomicznych.Po II wojnie ...
 • Chaos w gospodarce globalnej, potrzeba instytucjonalno‑ustrojowego ładu. Wybrane refleksje na tle studiów literatury przedmiotu 

  Mączyńska, Elżbieta (2018)
  Zarówno rzeczywistość, jak i wyniki badań naukowych dotyczących współczesnych przemian w gospodarce rynkowej niemal jednoznacznie wskazują, że świat pogrąża chaos. Chaos ten dotyczy zarówno sfery ekonomicznej, jak i ...
 • Nobel z ekonomii – Richard H. Thaler. Lektury obowiązkowe 

  Mączyńska, Elżbieta (2018)
  Corocznie, począwszy od 1969 r., w noblowskim miesiącu, czyli w październiku, Komitet Noblowski Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk ogłasza werdykt o przyznaniu Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ...
 • Bezwarunkowy dochód podstawowy. Istota i kontrowersje. Refleksje na temat książki Macieja Szlindera pt. Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 

  Mączyńska, Elżbieta (2018)
  Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP), określany też jako dochód gwarantowany, to koncepcja i kategoria, na temat której obecnie toczą się w wielu krajach intensywne dyskusje. Mimo że dyskusje te cechują ostre kontrowersje, ...
 • Wyraz troski o przyszłe pokolenia 

  Mączyńska, Elżbieta (2018)
  Przyznanie przez Komitet Noblowski Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk tegorocznej Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych dwóm amerykańskim uczonym: Williamowi Nordhausowi z Yale University ...
 • Chwilówkowe pożyczki pieniężne w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych funkcji państwa 

  Mączyńska, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018)
  Jednym z najtrudniejszych obecnie problemów w gospodarce globalnej jest szybkie narastanie długów. Zadłużają się państwa, przedsiębiorstwa i inne instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne. Narastanie światowego zadłużenia ...
 • Ochrona praw wierzycieli w Polsce : wymiar ekonomiczny, koszty transakcyjne, prawne formy zabezpieczeń, informatyzacja sądownictwa 

  Mączyńska, Elżbieta; Gołaczyński, Jacek; Morawska, Sylwia; Staszkiewicz, Piotr; Banasik, Przemysław; Kreczmańska‑Gigol, Katarzyna; Gołaczyński, Jacek; Goździaszek, Łukasz; Stangret‑Smoczyńska, Anna; Kotecka‑Kral, Sylwia; Gali, Sandra (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017)
  Książka dotyczy fundamentalnego dla harmo-nijnego funkcjonowania gospodarki wolno-rynkowej zagadnienia, tj. ochrony praw wie-rzycieli. Relacje wierzyciel ‑dłużnik występują w rozlicznych sytuacjach w życiu codziennym. ...
 • Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu 

  Mączyńska, Elżbieta; Sójka, Jacek; Fiedor, Bogusław; Ostapiuk, Aleksander; Filek, Janina; Kołodko, Grzegorz W.; Dylus, Aniela; Poznański, Kazimierz; Michalski, Michał A.; Sójka, Jacek; Lewicka-Strzałecka, Anna; Klimczak, Bożena; Szulczewski, Grzegorz; Karmańska, Anna; Gasparski, Wojciech W. (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017)
  Etyka i ekonomia to dwa sposoby myślenia, o których zwykło się sądzić, że mają zasadniczo odmienny charakter. W pierwszym dominuje element normatywny, czyli projekt określonego rozumienia dobra, sprawiedliwości, równości, ...
 • Społeczna gospodarka rynkowa : Polska i integracja europejska 

  Mączyńska, Elżbieta; Pysz, Piotr; Szulczewski, Grzegorz; Hejny, Ludwik; Jurczuk, Anna; Miszewski, Maciej; Famielec, Józefa; Zeman‑Miszewska, Ewa; Ząbkowicz, Anna; Kamińska, Katarzyna; Trybuchowicz, Małgorzata; Szplit, Andrzej; Liebecki‑Lukin, Siarhei; Bielig, Andreas; Kaczmarczyk, Łukasz; Moszyński, Michał; Gostomski, Eugeniusz; Kulińska‑Sadłocha, Ewa; Skąpska, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018)
  Książka jest wspólnym dziełem uczestników seminarium nt.„Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska” zorganizowanego w dniach 23–29 lipca 2017 r. w Ełku przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ...
 • Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Katalog źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, wydawałoby się, jest tak szeroki, że, po pierwsze, firmy nie powinny mieć problemów ze znalezieniem środków finansowych na bieżące funkcjonowanie czy inwestycje, ...
 • Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są spektakularnie odmienne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Bezprecedensowo wysokie tempo przemian sprawia, że ryzyko upadłości i inne zagrożenia na stałe wpisują się w ...
 • Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności 

  Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
  Współcześnie problem bezpieczeństwa żywności ma priorytetowe miejsce zarówno w strategiach i planach poszczególnych krajów, jak i organizacji regionalnych czy instytucji globalnych (Codex Alimentarius). Skuteczna ...
 • Strategie firm sektora spożywczego w zakresie jakości żywności w okresie niestabilności otoczenia 

  Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012)
  W czasach kryzysu i niestabilności otoczenia rynkowego, firmy spożywcze radzą sobie stosunkowo lepiej, niż inne sektory. Jest to konsekwencja typowych dla tej branży cech, jak produkcja artykułów zaspokajających podstawowe ...
 • Zmiany regulacji w zakresie prawa żywnościowego a konkurencyjność firm spożywczych w Unii Europejskiej 

  Oleszczuk, Daria; Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  W pracy poddano analizie dwie główne instytucje wymienione w klasyfikacji Northa, tj. ograniczenia formalne oraz sankcje, czyli przynależne tym ograniczeniom właściwości wykonawcze w zakresie bezpieczeństwa żywności na ...
 • Ryzyko prawne w działalności firm agrobiznesu 

  Kowalczyk, Stanisław; Oleszczuk Daria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Istniejące regulacje prawne, a także porozumienia międzypaństwowe, postanowienia światowych forów instytucjonalnych jak: FAO, WTO, WHO, zapewniają z jednej strony realizację celów handlowych, zdrowotnych, humanitarnych, itd., ...
 • Innowacje społeczne i polityczne – identyfikacja problemów 

  Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Innowacja jest jedną z tych kategorii, które od dawna należą do kanonu pojęć stosowanych nie tylko w obrębie nauk technicznych czy ekonomicznych, lecz także innych dyscyplin naukowych. Jednakże gdy mówimy o innowacjach, ...
 • Innowacje społeczne i polityczne wobec potrzeb rozwoju inkluzywnego 

  Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Celem tego artykułu jest określenie znaczenia innowacji społecznych i politycznych we współczesnych realiach cywilizacyjnych, które w coraz większym stopniu określa szybko rosnąca dynamika nierówności dochodowych i ...
 • Powojenne losy kampusu 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2015)
  Tekst stanowi część publikacji, poświęconej historii kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiono w nim rozwój kampusu po II wojnie światowej - powojenną odbudowę, budowę Gmachu Głównego (w latach 50-tych), ...
 • Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika - porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018 

  Czainska, Katarzyna (2018)
  Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań dotyczących znalezienia odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy i w jakim zakresie zmieniło się definiowanie w 2018 roku postaw „nieetycznego biznesmena”, „nieetycznego ...

View more