Przeglądaj według

 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie powołane Uchwałą Senatu nr 55 z dnia 22 kwietnia 1992 r. jest czołową, a zarazem unikatową jednostką naukowo-badawczą zajmującą się różnorodnymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem i strategiami jego rozwoju we współczesnej gospodarce rynkowej. Celem jego powstania było połączenie jednostek naukowych uczelni o podobnym profilu i zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego otoczenia rynkowego przedsiębiorstw. W skład Kolegium wchodzi 5 katedr oraz 5 instytutów. Informacje o poszczególnych jednostkach Kolegium znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Granice niezmienności stóp procentowych 

  Masiukiewicz, Piotr (Związek Banków Polskich : Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2017)
  Stabilność warunków oszczędzania i kredytowania dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw stanowi ważny czynnik zarówno tworzenia długoterminowych oszczędności jak i inwestycji. Stan długoterminowego oszczędzania w ...
 • Recenzja monografii: Prawo i ekonomia stabilności finansowej/ Włodzimierz S Recenzja monografii: Włodzimierz Szpringer, Prawo i ekonomia stabilności finansowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2015, s. 217pringer 

  Masiukiewicz, Piotr (2016)
  W omawianej monografii W. Szpringera podjęto ważną dla systemu finansowego i jeszcze niedostatecznie zbadaną problematykę. Już sama specyfikacja problemów i zarysowanie obszarów badawczych stanowi o jej wartości. Powinno ...
 • Sprawność jako kryterium oceny zarządzania 

  Masiukiewicz, Piotr (2017)
  W artykule dokonano przeglądu pojęć i definicji związanych z prakseologiczną kategorią sprawności i odniesiono je do sprawności zarzadzania w ujęciu procesowym. Sprawność zarządzania, w tym podejmowania decyzji, ...
 • Modele pomiaru i skala zatorów płatniczych w Europie 

  Masiukiewicz, Piotr (2016)
  Zarówno badania autora, jak i krajowe indeksy płatności wskazują, że wiarygodność płatnicza podmiotów w Unii Europejskiej jest zróżnicowana, a w Polsce jest niska. Problem nieterminowych płatności jest stałym ...
 • Analyses of financing gap in the SME sector 

  Masiukiewicz, Piotr (2017)
  Among other barriers for investments in small and medium companies’ development – financing gap seems to be the most serious problem in many EU countries. Both financial institutions and state authorities will need some ...
 • Global risk - monograph review: Jan Krzysztof Solarz, Shadow Banking. A Systemic Financial Innovation ", 

  Masiukiewicz, Piotr (2015)
  RESUME The monograph includes many valuable opinions from international experts, as well as the author’s reflections, rich statistical material and interesting case studies. After each chapter it includes problems and ...
 • Podatkowe instrumenty antykryzysowe 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2014)
  Both the European Union and other countries analysed and searched effective instruments against the crisis. Currently, it takes not only a European dabate on tax or bank charges. They have also taken action. Indeed, the ...
 • Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2015)
  Prezentowany artykuł dotyczy problemu występowania paniki klientów w bankach na świecie. Zjawisko to po ostatnim kryzysie finansowym zdecydowanie się nasiliło, stąd celowym wydaje się podjęcie próby analizy tego tematu. ...
 • Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2013)
  The paper is to present the essence of price bubbles, which are extremely important phenomena in the analysis of financial crises. They are often ground such crises. The analysis of price bubbles being first of all requires ...
 • Nadużycia w działalności przedsiębiorstw. Aspekty międzynarodowe 

  Masiukiewicz, Piotr (2015)
  Nadużycia i korupcja stanowią niebezpieczne zjawisko w wielu przedsiębiorstwach. Takie przypadki powodują straty w firmach i budżetu państwa, zakłócenia konkurencji, obniżają morale pracowników. W ostatnich latach nadużycia ...
 • Wielkie korporacje a ryzyko systemowe 

  Masiukiewicz, Piotr (2014)
  W artykule zaprezentowano problemy ryzyka systemowego dużych korporacji w skali kraju i globalnej oraz możliwe instrumenty ograniczania wzrostu korporacji. Duże korporacje mają zalety, ale i wiele wad. Nowe regulacje ...
 • Finansowa odpowiedzialność top-menedżerów 

  Masiukiewicz, Piotr (2014)
  Zasady odpowiedzialności top-menedżerów i finansowych konsekwencji za decyzje są współcześnie w centrum dyskusji związanej m. in. z tworzeniem regulacji antykryzysowych. Szeroko stosowana zasada prawa do błędów i hazard ...
 • Payment by Results vs. Costs of 24-hour Standby in Hospitals: Evidence from Poland 

  Raulinajtys-Grzybek, Monika; Świderska, Gertruda Krystyna (2015)
  The purpose of the article was to identify the costs associated with hospital’s standby and to define methodology of calculating and reporting these costs. Standby costs were defined as the costs of the provision of ...
 • Solving the Cost Crisis In Healthcare – can Poland Learn from the Kaplan and Porter’s Model? 

  Raulinajtys-Grzybek, Monika; Świderska, Gertruda Krystyna (2017)
  Recent publications by authors of Activity-Based Costing indicate that the cost analysis of the cycle of care is essential to reduce the growth in healthcare spending. Analysis of current situation in Poland reveals that ...
 • Rola rachunkowości regulacyjnej w procesie wyceny usług powszechnych w Europie 

  Raulinajtys-Grzybek, Monika (2012)
  The article attempts to identify the role of regulatory accounting in the formulation of prices of universal services. Universal service has been defined in the study as a specific sort of public service which cannot ...
 • Behawioralne aspekty baniek cenowych i sposoby ich dezaktywacji 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2015)
  Spekulacyjne bańki cenowe na rynkach aktywów były przyczyną wielu kryzysów finansowych, łącznie z ostatnim globalnym kryzysem finansowo-ekonomicznym. Celem artykułu jest pokazanie roli czynników behawioralnych w tworzeniu ...
 • W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej 

  Pakulska, Teresa; Poniatowska-Jaksch, Małgorzata (2016)
  Globalizacja, integracja gospodarcza i rewolucja informacyjna to kluczowe procesy, które sprawiły, że pod koniec ubiegłego wieku coraz więcej przedsiębiorstw decydowało się na ekspansję międzynarodową. W ich rozwoju ważną ...
 • Geobiznes 

  Pakulska, Teresa; Poniatowska-Jaksch, Małgorzata (2017)
  Rewolucja informacyjna sprawiła, że przedsiębiorstwa działają zarówno w przestrzeni tra-dycyjnej, jak i wirtualnej. Ten drugi wymiar zmienia istniejące w przeszłości modele biznesu, a tym samym implikuje konieczność nieco ...
 • Inwestycje w energetykę korporacji transnarodowych w Polsce 

  Pakulska, Teresa (2012)
  Inwestorzy zagraniczni na polskim rynku energii należą do ważnych kreatorów zmian. Prowadząc działalność w wielu krajach i przenosząc zdobyte tam doświadczenie mają większe niż rodzimi inwestorzy techniczne, a także ...
 • Atrakcyjność inwestycyjna Polski – prawda i mity 

  Pakulska, Teresa; Poniatowska-Jaksch, Małgorzata (2013)
  Polska zajmuje relatywnie wysokie pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, co sprzyja pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Celem opracowania jest pokazanie, w jakim zakresie napływ BIZ przekłada ...

zobacz więcej