Show simple item record

dc.contributor.authorRocki, Marek
dc.date.accessioned2021-05-10T06:36:39Z
dc.date.available2021-05-10T06:36:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationRocki M., University Ranking as a Quality of Education Offer Measure, "Przegląd Organizacji", 2021, nr 1, s. 9 - 16en
dc.identifier.issn0137-7221en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/986
dc.description.abstractThe presented results of calculations seem to indicate that the job market has a higher appreciation of graduates in technical and economic programmes than of those in "general university" or "life sciences" fields. However, it should be kept in mind that technical and economic programmes are also run at classical universities (practically also other types of universities), but it is actually the graduates of the universities whose key mission is "reflected" in their name, that offer programmes which are highly valued by the labour market. At such universities, when they strive to deliver on their mission, scientific research may be better applied to improve academic curricula due to the natural synergy of both processes. A wide scope of scientific research correlated with real economic processes helps refine academic curricula. This kind of research usually arises from intense and efficient collaboration with the social and economic environment, which consequently impacts on the creation of the curricula. All of this increases the quality of tuition and attracts recognition of the job market.en
dc.description.abstractPrzedstawione wyniki obliczeń wskazują na to, że rynek pracy lepiej wycenia absolwentów programów studiów technicznych i ekonomicznych niż „ogólnouniwersyteckich” i „przyrodniczych”. Trzeba jednak zauważyć, że kierunki techniczne i ekonomiczne są prowadzone także w klasycznych uniwersytetach (praktycznie we wszystkich typach uczelni). Jednak to absolwenci uczelni, których zasadnicza misja jest odzwierciedlona w ich nazwie, są lepiej wyceniani przez rynek pracy. W takich uczelniach badania naukowe powiązane z potrzebami gospodarki dają lepsze podstawy do tworzenia programów studiów. Takie badania zazwyczaj wynikają z intensywnej i efektywnej współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym, która także sprzyja tworzeniu lepszych programów studiów. Wszystko to wpływa na jakość kształcenia i losy absolwentów na rynku pracy.pl
dc.language.isoen
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectjob marketen
dc.subjectranking of universitiesen
dc.subjectimproving academic curriculaen
dc.titleUniversity ranking as a quality of education offer measureen
dc.title.alternativeRanking uczelni jako miernik jakości oferty edukacyjnejpl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawieen
dc.description.number1en
dc.description.physical9 - 16en
dc.identifier.doi10.33141/po.2021.1.01en
dc.title.journalPrzegląd Organizacjipl
dc.title.jurnalparallelOrganization Reviewen
dc.identifier.urlpublisherwww.przegladorganizacji.plen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.