Wyświetlanie pozycji 1-20 z 695

  • Self-relevance diminishes the effectiveness of importance and trustworthiness cues in consumer response to online product-related messages 

   Trzebiński, Wojciech; Marciniak, Beata; Gaczek, Piotr (2022)
   The existing literature suggests that people rely less on norms and conventions when the context is more relevant to them. On that account, the paper proposes that the self-relevance of response to an online product ...
  • There is no smoke without fire: How frequency information and the experience attribution make negative online restaurant reviews more harmful 

   Trzebiński, Wojciech; Marciniak, Beata (2022)
   The paper proposes and evidences that a more frequent mentioning of a service issue in an online restaurant review makes the readers blame the restaurant more for the issue. This inside attribution, in turn, may worsen the ...
  • Kształcenie doktorantów – stan prognozowany na 2025 r. z projekcją do 2030 r. 

   Kraśniewski, Andrzej; Lewicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2022)
   System kształcenia doktorantów w naszym kraju uległ zasadniczej zmianie w 2018 roku w wyniku wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pomimo zapowiedzi nie wprowadzono jednak wszystkich zapowiadanych ...
  • Innowacyjność grup kapitałowych w Polsce 

   Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
   Innowacyjność jest postrzegana jako jeden z głównych czynników wzrostu i rozwoju współczesnych organizacji oraz jedno z najważniejszych źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie dziwi więc, że coraz więcej podmiotów ...
  • Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne : stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej 

   Budnikowski, Adam; Czarny, Elżbieta; Folfas, Paweł; Kuźnar, Andżelika; Leven, Bożena; Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
   Celem monografii jest ocena stanu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz towarzyszących im innych form umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. ...
  • Recommender system information trustworthiness: The role of perceived ability to learn, self-extension, and intelligence cues 

   Trzebiński, Wojciech; Marciniak, Beata (2022)
   Making consumers trust in product descriptions provided by recommender systems is important for marketers, managers, and IT developers dealing with AI-based recommenders. The previous related research has focused on the ...
  • Międzynarodowy handel produktami wiedzy 

   Kuźnar, Andżelika (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
   Monografia stanowi kompleksową analizę międzynarodowego handlu produktami wiedzy opartą na ich autorskiej klasyfikacji z wykorzystaniem własnych badań czynników determinujących handel tymi produktami z użyciem samodzielnie ...
  • Muzyka i biznes : od gramofonu do streamingu 

   Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
   Przedmiotem monografii jest branża fonograficzna, która wraz z rozwojem społeczno-technologicznym ulegała znaczącym przemianom. Autorka stara się zapoznać czytelnika z tymi przemianami i ukazać ewolucyjny, czy nawet ...
  • Różne oblicza samozatrudnienia 

   Skrzek-Lubasińska, Małgorzata; Gródek-Szostak, Zofia (Oficyna Wydawnica SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2019)
   Monografia stanowi próbę kategoryzacji zjawiska samozatrudnienia. Przeanalizowane zostały dotychczasowe badania naukowe i publikacje teoretyczne oraz oficjalne dokumenty międzynarodowych organizacji zajmujących się ...
  • Poland’s Economic Cooperation with the Arab States 

   Kowalski, Arkadiusz Michał; Falkowski, Krzysztof; Napiórkowski, Tomasz; Lewandowska, Małgorzata; Mackiewicz, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2021)
   The purpose of this monograph is to assess the level of cooperation between Poland and the Arab states, with a particular focus on foreign direct investment, trade, and cultural conditions, as well as to compare the ...
  • Słowo wstępne. Skąd ideologia? 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2019)
   Skąd ideologia? – w odpowiedzi na to pytanie omówiono, po pierwsze, Marksowski rodowód pojęcia „ideologia”. Po drugie, za Karolem Marksem, przeanalizowano główne rysy ideologii jako teorii wyrastającej z historyczno-społecznej ...
  • Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań : aktorzy, rynki, współzależności, zagrożenia 

   Rotfeld, Adam Daniel; Barcz, Jan; Zaleska, Małgorzata; Kołodziejczyk, Katarzyna; Miszczak, Krzysztof; Kisielewska, Aleksandra; Haliżak, Edward; Żołądkiewicz, Krystyna; Orłowska, Renata; Kozłowski, Krzysztof; Wróbel, Anna; Dunin-Wąsowicz, Maria; Falkowski, Krzysztof; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Starzyk, Kazimierz; Zorska, Anna; Pollmann, Iwona; Dugiel, Wanda; Michalczyk, Wawrzyniec; Proczek, Magdalena; Balkiewicz-Żerek, Aleksandra; Grącik-Zajaczkowski, Małgorzata; Malik, Radosław; Rybkowska, Katarzyna; Cesarski, Maciej; Kwiecień, Joanna; Rymarczyk, Jan; Weresa, Marzenna Anna; Drelich-Skulska, Bogusława; Jankowiak, Anna H.; Domańska, Agnieszka; Widerski, Rafał; Stryjek, Joanna; Jung, Bohdan; Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Książka stanowi imponujące dzieło za zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych. Podjęte w niej problemy odnoszą się do najbardziej istotnych kwestii pojawiających się w ostatnich latach w polityce ...
  • Fikcje i fikcje 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Są dobre fikcje - pożyteczne, życiodajne - oraz złe fikcje, szkodliwe, wrogie życiu. Pierwsze należą do świata biofilii, drugie - nekrofilii.
  • Do Optimists Like Vaccines? The Effect of Perceived Vaccine Novelty and Beliefs in the World’s Positivity and Orderliness on the Attitudes toward COVID-19 Vaccinations—The Case of European Young Adults 

   Trzebiński, Wojciech; Trzebiński, Jerzy (2022-03-01)
   The public debate over COVID-19 vaccinations tends to focus on vaccine-related arguments, such as their effectiveness and safety. However, the characteristics of a person’s worldview, such as beliefs about the world’s ...
  • Wyabsolutnienie i pośrednictwo 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
   Przedmiotem analiz jest psycho-ideologiczna struktura zbudowana na wyabsolutnieniu (pojęcie Krońskiego) i pośrednictwie (określenie Leśmiana). Tytułowe pojęcia wskazują na funkcjonalne właściwości psycho-ideologicznej ...
  • Z (naj)nowszej historii ruchu kobiet 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Przedmiotem rozważań jest zagadnienie pracy reprodukcyjnej i reprodukcja społeczna jako teoretyczna i praktyczna płaszczyzna jednocząca ruch kobiet w drugiej dekadzie XXI w. Przedstawiono, po pierwsze, skomplikowany ...
  • Factors Influencing Labor Productivity in Modern Economies: A Review and Qualitative Text Analysis 

   Radło, Mariusz-Jan; Tomeczek, Artur F. (2022)
   We conduct a semi-systematic literature review and a qualitative text analysis of 141 publications on labor productivity. We have identified 12 factors that play a leading role in economic research of labor productivity: ...
  • A financial network analysis of the equity linkages in Poland 

   Tomeczek, Artur F. (2021)
   This article aimed to examine the financial networks of equity linkages and cross-shareholdings between publicly listed companies in Poland (WIG20 and mWIG40) and to explore the changes that occurred in bank ownership ...
  • Finanse Publiczne a stabilność systemu finansowego 

   Kluza, Krzysztof; Kluza, Stanisław (Polska Akademia Nauk, 2021)
   Celem opracowania jest prezentacja zagadnienia stabilności finansowej w kontekście jej znaczenia dla finansów publicznych. Istotny akcent położony jest na wymiarze stabilności finansowej jako dobra publicznego. Ostatnie ...
  • Conceptualizing Walking and Walkability in the Smart City through a Model Composite w2 Smart City Utility Index 

   Visvizi, Anna; Abdel-Assem Razek, Shahira; Wosiek, Roman; Malik, Radosław (2021)
   This paper explores walking and walkability in the smart city and makes a case for their centrality in the debate on the resilience and sustainability of smart cities, as outlined in the United Nations’ (UN) Sustainable ...