Now showing items 2-21 of 924

  • A Theory of The Procyclical Effectiveness of Forward Guidance 

   Kopiec, Paweł (2022-12)
   I study the dependence of the forward guidance effectiveness on the level of economic slack. I use the model with price rigidities and uninsured unemployment risk and apply both analytical and numerical methods to study ...
  • Abstract versus Concrete Product Information: Theoretical and Practical Considerations 

   Trzebiński, Wojciech; Marciniak, Beata; Leonhardt, James (Scholar Publishing House, 2021)
   When describing a product to consumers, should marketers use abstract or concrete product descriptions? Prior research suggests that a consumer’s level of product expertise or brand awareness may affect their preference ...
  • Achieving Environmental Policy Objectives through the Implementation of Sustainable Development Goals : The Case for European Union Countries 

   Kluza, Krzysztof; Zioło, Magdalena; Bąk, Iwona; Spoz, Anna (2021)
   One of the key challenges for climate policies is the identification of strategies that will effectively support the implementation of environmental goals. Environmental policies are connected with other development policies ...
  • Advertising premium offers in the pandemic era: the role of emotions in the consumer response 

   Trzebiński, Wojciech; Baran, Radosław; Fira, Martyna; Marciniak, Beata (European Advertising Academy, 2021-06-25)
   Two surveys, conducted among Polish consumers in different stages of the COVID-19 pandemic, investigated how the pandemic-related emotions of sadness (about the restrictions) and disgust (with other people) shape the ...
  • The Aggregate and Distributional Effects of Fiscal Stimuli 

   Kopiec, Paweł (2022-01)
   This paper compares the aggregate and distributional effects of three fiscal policy instruments: government expenditures, unemployment benefits and transfers. To this end, the Diamond-Mortensen-Pissarides model of frictional ...
  • The aggregate and redistributive effects of emigration 

   Walerych, Małgorzata (2021-05)
   The 2004 EU enlargement has triggered large and rapid migration movements from the new to the old member states. The scale of this outflow was unprecedented in the CEE history and its structure was also different from ...
  • Agricultural and Rural Development Policy in 2007-2013 

   Kowalczyk, Stanisław (2010)
   The European Union commences another budget period (2007-2013). This means significant changes for agriculture and rural areas with respect to the manner and the scope of financing of this sector, which were started in ...
  • Agrobiznes i kryzys 

   Kowalczyk, Stanisław (2009)
   Współczesny kryzys ekonomiczny swoim zasięgiem obejmuje wszystkie regiony i sfery gospodarki światowej. Głębokość oddziaływania zjawisk kryzysowych jest jednak zróżnicowana, tak w układzie państw, regionów, jak i sektorów ...
  • Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975) 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-10)
   The article reflects on the life and career of the late Hungarian-Polish economist and journalist Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), with a special focus on his work during the period between the two world wars. A ...
  • Analiza ilościowa finansjeryzacji 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2017)
   Głównym celem tekstu było przedstawienie wyników badań dotyczących analizy ilościowej niektórych aspektów finansjeryzacji w wybranych państwach na świecie, głównie w okresie ostatnich kilkunastu lat. Wykorzystano do ...
  • Analiza jako metoda badawcza 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007)
   W tekście scharakteryzowano analizę jako metodę wykorzystywaną w badaniach naukowych. Autor w kolejnych punktach przedstawił istotę analizy jako metody badawczej, opisał etapy metodyczne badań analitycznych, a także ...
  • Analiza samozatrudnienia wśród absolwentów polskich uczelni z roku 2014 

   Rocki, Marek (2017)
   Jedną z charakterystyk absolwentów polskich uczelni rocznika 2014 zawartych w raportach "Ekonomiczne aspekty losów absolwentów" (dalej ELA) jest informacja o osobach samozatrudnionych (www.absolwenci.nauka.gov.pl, dane z ...
  • Analiza wybranych wskaźników sfery cyfrowej i finansowej w polskim sektorze bankowym w latach 2014-2018 

   Cirin, Piotr (2019)
   Cel: Ustalenie poziomu wybranych wskaźników zmian w sferze aktywności cyfrowej klientów oraz wskaźników finansowych w sektorze bankowym. Metodyka badań: W artykule przeprowadzono analizę wybranych wskaźników finansowych ...
  • Analyses of financing gap in the SME sector 

   Masiukiewicz, Piotr (2017)
   Among other barriers for investments in small and medium companies’ development – financing gap seems to be the most serious problem in many EU countries. Both financial institutions and state authorities will need some ...
  • Analysis of the debt repayment periods of local governments in Poland in the years 2007-2016 

   Kluza, Krzysztof; Dziemianowicz, Ryta (2019)
   As a consequence of the global financial crisis which began in 2008, the amount of debt of the local government sector in OECD countries has remarkably increased. In Poland, the debt of local governments has started to ...
  • Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie 

   Dziurski, Patryk; Borzym, Katarzyna; Kozłowska, Izabela; Kozłowski, Łukasz; Moszczeńska, Martyna; Szczepkowski, Jakub; Sikorska, Monika; Muszyński, Marek; Romanowska, Maria (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
   Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją ...
  • Application of marketing instruments in the banking crisis 

   Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013)
   The use of marketing instruments in a crisis in the financial institution can be a significant help in faster deactivation of a crisis. The article presents research in the area of customer sensitivity (preference) for ...
  • Are Central Banks' Research Teams Fragile Because of Groupthink? 

   Rybacki, Jakub (2019-12)
   In the recent years, the great majority of central banks have globally failed to realize inflation targets. We attempt to answer a question of whether such failure resulted from insufficient organization of economic research ...
  • Are Ideas Really Getting Harder To Find? R&D Capital and the Idea Production Function 

   Growiec, Jakub; McAdam, Peter; Mućk, Jakub (2022-02)
   We supplement the 'Idea Production Function' (IPF) with measures of R&D capital. We construct a time series of R&D capital stock in the US (1968-2019) based on cumulated R&D investment. We estimate the IPF with patent ...
  • Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej 

   Jasiński, Michał (2017)
   Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące zagrożeń wynikających ze zjawiska choroby holenderskiej wywołanej przez pomoc rozwojową. Stanowią one pretekst do ukazania ekstremalnego stadium „pomocowej” choroby ...