Show simple item record

dc.contributor.authorBudnikowski, Adam
dc.contributor.authorCzarny, Elżbieta
dc.contributor.authorFolfas, Paweł
dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.contributor.authorLeven, Bożena
dc.contributor.authorPrzeździecka, Eliza
dc.date.accessioned2022-06-20T10:31:45Z
dc.date.available2022-06-20T10:31:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBudnikowski A., Czarny E., Folfas P., Kuźnar A., Leven B., Przeździecka E., Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne : stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-533-5pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1024
dc.description.abstractCelem monografii jest ocena stanu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz towarzyszących im innych form umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. W publikacji tej sprawdzamy następującą hipotezę: polskie BIZ skoncentrowane są głównie w państwach UE, a ich wartość jest znacząco mniejsza od wartości BIZ napływających do Polski. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział 1 poświęcony jest nowym tendencjom BIZ w gospodarce światowej i wynikającym z nich wnioskom dla Polski. Poruszamy w nim m.in. kwestie związane z: postępem technicznym (tzw. czwarta rewolucja przemysłowa), celami zrównoważonego rozwoju, globalnymi łańcuchami wartości oraz pandemią. Rozdział 2 zawiera przegląd opracowań dotyczących polskich BIZ, kolejny zaś – analizę ogólnych tendencji i struktur (geograficznej i sektorowej) polskich BIZ. w ostatnim trzydziestoleciu. W rozdziale 2 ukazano zatem wspomnianą lukę badawczą, a rozdział 3 stanowi punkt wyjścia i tło do bardziej szczegółowych analiz polskich BIZ. Kolejne cztery rozdziały koncentrują się na BIZ lokowanych w wybranych branżach oraz w wybranych gospodarkach goszczących. Nie badamy zatem polskich BIZ we wszystkich branżach i we wszystkich gospodarkach je goszczących, ale ograniczamy się do analizy przykładów. Za każdym razem na początku danego rozdziału uzasadniamy, dlaczego dana branża/dane branże czy kraj/kraje są przedmiotem naszego zainteresowania. W monografii wykorzystujemy różne metody badawcze – począwszy od przeglądu literatury poprzez statystyki opisowe, na modelach ekonometrycznych skończywszy. Różnorodność metod badawczych jest pochodną wielowątkowości rozważań zawartych w tej publikacji. Choć dotyczy ona głównie BIZ, to poruszyliśmy w niej również zagadnienia związane z handlem międzynarodowym, migracjami, bilansem płatniczym czy polityką gospodarczą.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagranicznepl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectB+Rpl
dc.subjectusługipl
dc.subjectforeign direct investmenten
dc.subjectPolanden
dc.subjectR&Den
dc.subjectservicesen
dc.titlePolskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne : stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowejpl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.edition1pl
dc.description.physical1-112pl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33119/978-83-8030-533-5pl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe