Recent Submissions

 • Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne : stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej 

  Budnikowski, Adam; Czarny, Elżbieta; Folfas, Paweł; Kuźnar, Andżelika; Leven, Bożena; Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
  Celem monografii jest ocena stanu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz towarzyszących im innych form umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. ...
 • Międzynarodowy handel produktami wiedzy 

  Kuźnar, Andżelika (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Monografia stanowi kompleksową analizę międzynarodowego handlu produktami wiedzy opartą na ich autorskiej klasyfikacji z wykorzystaniem własnych badań czynników determinujących handel tymi produktami z użyciem samodzielnie ...
 • Poland’s Economic Cooperation with the Arab States 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; Falkowski, Krzysztof; Napiórkowski, Tomasz; Lewandowska, Małgorzata; Mackiewicz, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2021)
  The purpose of this monograph is to assess the level of cooperation between Poland and the Arab states, with a particular focus on foreign direct investment, trade, and cultural conditions, as well as to compare the ...
 • Dobrobyt, wzrost gospodarczy i ich nierównomierność w regionie : wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej 

  Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Napiórkowski, Tomasz M. (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2020-12-31)
  Przestrzenna koncentracja dobrobytu i nierównomierny wzrost gospodarczy z jednej strony oraz dążenie do wspierania rozwoju obszarów zmarginalizowanych z drugiej strony to jeden z głównych i wciąż nierozwiązanych dylematów ...
 • Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski 

  Bąk, Henryk; Czarny, Elżbieta; Śledziewska, Katarzyna; Misztal, Piotr; Kulpaka, Paweł; Majewska, Maria; Talar, Sylwia; Sporek, Tadeusz; Januszkiewicz, Włodzimierz; Kuźnar, Andżelika; Wróbel, Anna; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Knap, Renata; Menkes, Jerzy; Michalski, Bartosz; Wróblewski, Marek; Daszkiewicz, Nelly; Łukasiewicz‑Kamińska, Agnieszka; Stępień, Beata; Gryczka, Marcin; Geise, Andrzej; Molendowski, Edward; Żmuda, Małgorzata; Toporowski, Patryk; Ambroziak, Łukasz; Szypulewska-Porczyńska, Alina; Pera, Bożena; Grabowiecki, Jerzy; Szostak, Mieczysław; Kowalski, Arkadiusz Michał; Chilimoniuk‑Przeździecka, Eliza; Nacewska‑Twardowska, Aleksandra; Odrobina, Anna; Jastrzębska, Ewa; Legutko‑Kobus, Paulina; Czech, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2014)
  Ostatnie lata to okres istotnych przemian w gospodarce światowej. Składają się na nie przede wszystkim skutki kryzysu gospodarczego drugiej połowy poprzedniej dekady. Skutki, które z mniejszą lub większą intensywnością ...
 • Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce 

  Mazur, Jolanta; Rószkiewicz, Małgorzata; Strzyzewska, Marianna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
  Celem książki jest zidentyfikowanie związku pomiędzy zorientowaniem przedsiębiorstwa na wiedzę a jego wynikami finansowymi. Innymi słowy, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy z ekonomicznego punktu widzenia warto inwestować ...
 • Value creation in the service economy 

  Kuźnar, Andżelika (Warsaw School of Economics, 2016)
  This book consists of five chapters. The first one deals with the historic perspective of services within the economic literature. It introduces, primarily, the classical approach, represented by the writings and observations ...
 • Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego 

  Kachniewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
  Głównym problemem badawczym pracy jest określenie współzależności między jakością, kosztami jakości i wartością dla klienta a poziomem konkurencyjności przedsiębiorstwa. Praca ma charakter teoretyczno-aplikacyjny z ...