Show simple item record

dc.contributor.authorTrzebiński, Wojciech
dc.date.accessioned2022-09-02T07:56:03Z
dc.date.available2022-09-02T07:56:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTrzebiński W., Mechanizmy reakcji klientów na działania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, "Marketing i Rynek", 2018, nr 8, s. 23-39pl
dc.identifier.issn1231-7853pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1029
dc.description.abstractNa podstawie dostępnych w literaturze modeli oraz wyników empirycznych z zakresu zachowań konsumenckich przeanalizowano, w jaki sposób zjawiska konsumpcyjne związane z gospodarką opartą na wiedzy (GOW) mogą wpływać na mechanizmy reakcji klientów na działania organizacji (takie jak: postawy, zachowania i doświadczenia konsumenckie). Wskazano, że: (1) współdzielenie, konsumpcja kolaboracyjna, sieciowość i współtworzenie wartości mogą zmieniać atrybucję doświadczeń klientów związanych z organizacją (tj. przypisywanie przez klientów przyczynowości tym doświadczeniom); (2) omnikanałowość i „gładkość” (ang. seamlessness) usług mogą zwiększać stopień automatycznego przetwarzania przez klientów informacji związanych z organizacją; (3) kompleksowe oddziaływanie organizacji na klienta może zwiększać rolę cech indywidualnych klientów w kształtowaniu się ich postaw i zachowań wobec organizacji. Przedyskutowano znaczenie uzyskanych wniosków dla dalszych badań naukowych w zakresie zachowań konsumenckich.pl
dc.description.abstractBased on models and empirical results available in the consumer behavior literature, the article presents the analysis of how consumption phenomena related to the knowledge-based economy may impact the mechanisms of customer response to the organization's activities (including: attitudes, behaviors and consumer experience). It is proposed that: (1) sharing, collaborative consumption, network economy and value co-creation may change the customer attribution of experiences related to the organization (i.e., what a customer attributes those experiences to); (2) omnichannel and seamless services may increase the level of automatic processing of the organization-related information by the customer; (3) the organization's comprehensive influence on the customer may increase the role of customer's individual traits in shaping their attitudes and behaviors toward the organization. The article also includes a discussion of the implications of these conclusions for further scientific researchen
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgospodarka oparta na wiedzypl
dc.subjectatrybucja doświadczenia klientapl
dc.subjectprzetwarzanie informacji przez klientapl
dc.subjectcechy indywidualne klientapl
dc.subjectorganizacjapl
dc.titleMechanizmy reakcji klientów na działania organizacji w gospodarce opartej na wiedzypl
dc.title.alternativeThe mechanisms of customer response to the organizations’ activities in knowledge-based economyen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Głowna Handlowa w Warszawiepl
dc.contributor.translatorTrzebiński, Wojciech
dc.description.numbernr 8 (CD)pl
dc.description.physical23-39pl
dc.title.journalMarketing i Rynekpl
dc.identifier.urlpublisherhttps://www.pwe.com.pl/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe