Recent Submissions

 • Advertising premium offers in the pandemic era: the role of emotions in the consumer response 

  Trzebiński, Wojciech; Baran, Radosław; Fira, Martyna; Marciniak, Beata (European Advertising Academy, 2021-06-25)
  Two surveys, conducted among Polish consumers in different stages of the COVID-19 pandemic, investigated how the pandemic-related emotions of sadness (about the restrictions) and disgust (with other people) shape the ...
 • How Firms Cooperate in Business Groups? Evidence from Poland 

  Mierzejewska, Wioletta; Dziurski, Patryk (2021)
  Purpose: The study aims to identify the main directions of intragroup cooperation, along with crucial areas of cooperation in business groups, and develops theoretical models of cooperation in a business group. Methodology: ...
 • Willingness to Vaccinate against COVID-19: The Role of Assumptions on the World’s Orderliness and Positivity 

  Trzebiński, Jerzy; Potocka, Aleksandra; Trzebiński, Wojciech; Krzysztoń, Marta (2021)
  This research investigates why people refuse the COVID-19 vaccine despite medical argumentation and dangerous COVID- 19 consequences. As the global pandemic development is beyond each person’s control, we predicted that ...
 • Did the COVID-19 Pandemic Make Consumers Shop Alone? The Role of Emotions and Interdependent Self-Construal 

  Trzebiński, Wojciech; Baran, Radosław; Marciniak, Beata (2021)
  The paper aims to assess the impact of the COVID-19 pandemic and possible future global epidemic events on shopping behavioral patterns. Specifically, the paper investigates consumer pandemic-related isolation behavior ...
 • Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce​ 

  Rutecka-Góra, Joanna; Bielawska, Kamila; Hadryan, Milena; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja; Pieńkowska-Kamieniecka, Sylwia (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020-07)
  Monografia pt. "Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce" jest dziełem naukowym ujmującym w sposób kompleksowy zagadnienia rozwoju indywidualnych produktów emerytalnych, ze ...
 • Loan Funds – an Alternative and Complementary Source of Capital for Enterprises 

  Dec, Paweł (SGH Publishing House, 2016)
  It seems that entrepreneurs conducting business activity have a wide range of available capital sources. Starting from bank loans, issuance of shares and bonds, and ending with the modern financing forms, such as ...
 • Rozwój sektora FinTech a tradycyjna bankowość – ujęcie ilościowe 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawcza SGH, 2018)
  W tekście przeanalizowano ilościowo rozwój sektora FinTech na świecie, a także oceniono związki występujące między postępującą informatyzacją i przenoszeniem usług finansowych do Internetu a funkcjonowaniem tradycyjnej ...
 • Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2008)
  W tekście poruszono problematykę efektywności modeli predykcji bankructwa (systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością) przedsiębiorstw. Przeprowadzane dotychczas w Polsce i prezentowane w literaturze przedmiotu badania ...
 • Upadłości biur podróży w Polsce 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2013)
  W tekście przedstawiono aspekty prawne zakładania i prowadzenia biur lub agencji turystycznych w Polsce, a także przeanalizowano krajowy rynek usług turystycznych. Przeprowadzono również badania case study kilku przykładów ...
 • Analiza jako metoda badawcza 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007)
  W tekście scharakteryzowano analizę jako metodę wykorzystywaną w badaniach naukowych. Autor w kolejnych punktach przedstawił istotę analizy jako metody badawczej, opisał etapy metodyczne badań analitycznych, a także ...
 • Is it worth focusing on product details? How consumers use abstract product information in direct response to product alternatives 

  Trzebiński, Wojciech; Doroszewicz, Stefan; Marciniak, Beata (2021-04-08)
  This paper proposes a model showing how response self-relevance shapes the use of abstract product attributes in the consumer response (i.e., evaluation and choice) to a set of product alternatives perceived directly ...
 • Drony w logistyce ostatniej mili - innowacja wspierająca zrównoważoną logistykę 

  Cichosz, Marzenna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-05)
  Opracowanie koncentruje się na logistyce ostatniej mili, która często jest opisywana jako najdroższy, najbardziej nieefektywny i generujący najwięcej zanieczyszczeń etap w ramach łańcucha dostaw . Poszukując rozwiązań ...
 • Redystrybucyjność bazowego systemu emerytalnego w Polsce 

  Owczarek, Joanna (2009)
  The reform conducted in 1999 has significantly changed the basic rules of Polish pension system. It was inevitable due to aging society and increasing implicit pension debt. The generous defined benefit system functioning ...
 • Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej 

  Chłoń-Domińczak, Agnieszka; Cichowicz, Ewa; Góra, Marek; Rutecka-Góra, Joanna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2020-09)
  Raport prezentuje kontekst zmian i główne cechy systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Południowej, które przystąpiły do UE w 2004 r. i później. W szczególności, przedstawiamy obciążenie demograficzne i ...
 • Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji? 

  Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016)
  Na wstępie warto zaznaczyć, że poziom redystrybucji w systemie emerytalnym zależy przede wszystkim od zastosowanej formuły emerytalnej i narzędzi użytych w celu „złagodzenia” czystej ekwiwalentności składek i świadczeń, ...
 • Redystrybucja: pomiar i ocena 

  Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016)
  Chociaż redystrybucja emerytalna występuje w każdym z bazowych systemów emerytalnych, niezależnie od zastosowanej formuły świadczenia i metod finansowania, pomiar jej zakresu i kierunków dokonywany jest niezwykle rzadko. ...
 • Redystrybucja 

  Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016)
  Redystrybucja emerytalna jest pojęciem niezwykle złożonym, a przy tym stosunkowo rzadko badanym, choć występuje w systemach emerytalnych od początków ich powstania. Różnorodność formuł emerytalnych i narzędzi wykorzystywanych ...
 • Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym 

  Pieńkowska-Kamieniecka, Sylwia; Rutecka, Joanna (Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2014)
  Posiadanie odpowiednich kompetencji finansowych przez osoby starsze jest problemem istotnym. Seniorzy stanowią bowiem, z racji przekształceń w strukturze demograficznej, coraz liczniejszą grupę konsumentów i potencjalnie ...
 • Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce 

  Rutecka-Góra, Joanna (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019-12)
  Fiscal incentives are frequently used to encourage individuals to save for retirement. They are costly but their effects are immediately observed while other tools of boosting participation in supplementary pension bring ...
 • Druga fala reform emerytalnych w świetle zmodyfikowanej wielofilarowej koncepcji Banku Światowego 

  Owczarek, Joanna (2011)
  As a result of unfavorable demographical changes many countries introduced pension reforms aiming at assuring a balance between pension incomes and pension expenses as well as maintaining financial stability by the use of ...

View more