Recent Submissions

 • Safety and quality of food on the polish market after European Union accession, 

  Kowalczyk, Stanisław (2019)
  The aim of this study is to investigate how the level of food safety and quality in Poland has changed after European Union accession. Poland’s accession to EU structures resulted in a number of economic, market and ...
 • Cultural Management as a Research Area : Challenges 

  Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (London Scientific - WSB University, 2018)
  The management science is a young research domain, which emerged at the beginning of the twentieth century. Firstly, management concepts were developed and applied into for-profit oriented organizations, but then they were ...
 • Generic Behaviours of Organisations in Declining Industries. Evidence from Designated Postal Operators in Selected CEE Countries 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2019)
  The topic of the paper is organisations’ behaviours in declining industries. The paper aims to present guidelines for the identification of generic types of organisations’ behaviours in declining industries based on an ...
 • Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie 

  Dziurski, Patryk; Borzym, Katarzyna; Kozłowska, Izabela; Kozłowski, Łukasz; Moszczeńska, Martyna; Szczepkowski, Jakub; Sikorska, Monika; Muszyński, Marek; Romanowska, Maria (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją ...
 • Postawy wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej klasyfikacji modelowych postaw wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach oraz jej empirycznej weryfikacji na rynku polskim. W badaniach empirycznych wykorzystano metodę ...
 • Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie typologii modelowych zachowań przedsiębiorstw w sektorach starzejących się oraz wskazanie, które z nich można uznać za zachowania prowadzące do sukcesu. Autorzy uważają, że ...
 • Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego 

  Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (2017)
  Kultura fascynowała wielu badawczy od stuleci, ale dopiero w drugiej po- łowie XX wieku zainteresowali się nią ekonomiści. Obecnie obszar badawczy, jakim jest ekonomia kultury, stanowi część ekonomii, a na całym ...
 • The Diversification Strategy and Business Groups’ Performance in Poland 

  Dziurski, Patryk; Mierzejewska, Wioletta (2019)
  The aim of the study is to identify the scope in which business groups in Poland apply the diversification strategy and examine it influence on the performance of a business group. The research method is a critical analysis ...
 • Strategie (nie)instytucji kultury. Studium przypadku Zamku Cieszyn 

  Dziurski, Patryk (2017)
  Celem artykułu jest charakterystyka strategii organizacji z sektorów kultury na przykładzie (nie)instytucji kultury Zamku Cieszyn. Jest to nietypowa instytucja, gdyż łączy w sobie najlepsze elementy z organizacji niedziałających ...
 • Stakeholder management in cultural oganisations 

  Dziurski, Patryk (2017)
  The aim of the paper is to present stakeholder analysis and management in cultural organisations. Non-profit organisations, including cultural ones, can use methods and tools designed for for-profit organisations, but they ...
 • Rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje w Polsce 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej klasyfikacji rodzajów sieci tworzących otwarte innowacje oraz ich empiryczna weryfikacja na polskim rynku. Autorzy zaproponowali klasyfikację rodzajów sieci tworzących ...
 • Przemysły kreatywne jako obszar badawczy w zarządzaniu. Analiza bibliomteryczna 

  Dziurski, Patryk (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki przemysłów kreatywnych w badaniach i publikacjach naukowych oraz zarysowanie najważniejszych wyzwań oraz możliwości badawczych stojących przed naukowcami zajmującymi się ...
 • Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych 

  Dziurski, Patryk (2016)
  Celem artykułu jest prezentacja rozważań na temat modeli biznesowych w przemysłach kreatywnych. Zarysowany w artykule obraz może stać się przyczynkiem do szerszych studiów, a także pogłębionych badań empirycznych, ...
 • Ranking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentów 

  Rocki, Marek (2019)
  Artykuł przedstawia rankingi uczelni wyższych w Polsce pod względem pozycji ich absolwentów na rynku pracy. Dwa podstawowe kryteria oceny to szanse zatrudnienia i względny poziom zarobków. Podstawą badania były dane ...
 • Potencjał rolnictwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań globalnych 

  Kowalczyk, Stanisław; Sobiecki, Roman (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
  Celem opracowania jest w związku z tym próba oceny potencjału rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) na tle potencjału Unii Europejskiej. Przyjęto założenie, że grupą zaliczoną do tego regionu są kraje unijne ...
 • Uwarunkowania globalnego offshoringu usług biznesowych i przebieg tego procesu w Polsce 

  Malik, Radosław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
  Liberalizacja gospodarcza, międzynarodowe różnice w kosztach pracy i rozwój technologii informacyjnych odegrały znacząca role w inicjowaniu offshoringu usług biznesowych. Znaczenie tych czynników dla kształtowania procesu ...
 • Efektywność polskich jednostek samorządu terytorialnego na tle samorządów w Unii Europejskiej – weryfikacja adekwatności dochodów 

  Kluza, Krzysztof (2014)
  W okresie spowolnienia gospodarczego sektor samorządowy odegrał istotną rolę w stabilizacji gospodarek Unii Europejskiej dzięki wysokiej skali realizowanych inwestycji. Zarazem wzrosło zadłużenie tego sektora oraz nastąpił ...
 • Why the Regime Change in North Korea Will Not Come from Society - an Evolutionary Game Theory Explanation 

  Kightley, Marta (2016)
  The purpose of the article is to explain the mechanisms behind the stability of the North Korean regime with regard to social dynamics. The continuing survival of the regime decades after the fall of its former patron and ...
 • Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej 

  Kightley, Marta (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2013)
  Książka odpowiada na pytanie o przyczyny sukcesu rozwojowego Korei Południowej. Autorka pokazuje jak kraj, który na początku lat sześćdziesiątych XX w. należał do najbiedniejszych na świecie osiągnął wysoki poziom rozwoju ...
 • Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii 

  Kightley, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Artykuł opisuje przyczyny sukcesu niemieckiej szkoły historycznej w Japonii pod koniec XIX w. Autorka wskazuje na wpływ uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych na przyjęcie niemieckiej szkoły historycznej jako oficjalnej ...

View more