Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Działalność rolnicza a działy specjalne produkcji rolnej - identyfikacja zakresu pojęciowego 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna; Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018)
  Niniejsze opracowanie ma na celu określenie zakresu pojęciowego działalności rolniczej i działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.Rozgraniczenie tych dwóch pojęć ma przecież wpływ na wielkość obciążeń ...
 • Optymalizacja podatkowa - możliwości a realizacja 

  Felis, Paweł; Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018)
  W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na takie działania i zachowania podatników, które mieszczą się w zakresie znaczeniowym optymalizacji podatkowej. Celem jest zaś włączenie się w nurt dyskusji na temat właściwego ...
 • Innovativeness determinants of network organisations in the knowledge economy 

  Bojewska, Barbara; Skowronek - Mielczarek, Anna; Sopińska, Agnieszka; Ziółkowska, Marta; Dąbrowska, Anna; Rundo, Agata (Warsaw School of Economics Press, 2014)
  This study consists of nine chapters. In the first chapter one presents considerations regarding conditions of development of network organisation in the knowledge economy. The second chapter shows opportunities and barriers ...
 • W kierunku globalizacji pracy 

  Malik, Radosław (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Państwa, korporacje transnarodowe, międzynarodowe organizacje gospodarcze i organizacje pozarządowe stanowią grupy zasadniczych uczestników globalizacji. Działania tych grup podmiotów przyczyniły się do globalizacji pracy. ...
 • Przenoszenie usług biznesowych opartych na wiedzy i tworzenie się ich skupisk – przypadek Polski 

  Malik, Radosław (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014)
  Innowacje technologiczne i organizacyjne wywołują zmiany dostosowawcze w korporacjach transnarodowych, co prowadzi m.in. do przenoszenia wykonywania usług biznesowych do zagranicznych lokalizacji oferujących korzystne ...
 • Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji 

  Kowalczyk, Stanisław (2017)
  Podjęto próbę identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności wynikających z procesu globalizacji oraz bezpośrednio związanej z nią skrajnej liberalizacji stosunków gospodarczych na poziomie międzynarodowym ...
 • Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: analiza przypadków 

  Rocki, Marek (2018-10)
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest skonfrontowanie ekonomicznych losów absolwentów rocznika 2014 wybranych kierunków atypowych prowadzonych jako studia II stopnia w rok po uzyskaniu dyplomu, z opiniami i informacjami ...
 • Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego 

  Kowalczyk, Stanisław (2012)
  Opracowanie poświęcone jest aktualnym i kontrowersyjnym zagadnieniom globalizacji agrobiznesu, w tym zwłaszcza jej konsekwencjom dla unijnego rolnictwa. Omówiono takie problemy jak zakres i głębokość procesów globalizacyjnych ...
 • Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności 

  Kowalczyk, Stanisław (2014)
  Przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa i jakości żywności na rynku polskim. Wychodząc od Food Risk Matrix analizie poddano takie zagadnienia, jak usytuowanie bezpieczeństwa i jakości żywności w koncepcji macierzy ryzyka ...
 • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (45), Rolnictwo zrównoważone w erze globalizacji : zagrożenia i szanse 

  Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
  Celem monografii jest odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie i stopniu współczesne procesy rozwojowe, zwłaszcza te wynikające z globalizacji, sprzyjają, a w jakim utrudniają realizację koncepcji rolnictwa zrównoważonego. ...
 • Zarządzanie podatkami 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2008)
  Publikacja została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich zawarto ogólne zagadnienia odnoszące się do istoty zarządzania podatkami oraz instrumentów ograniczających ryzyko podatkowe. Druga część książki dotyczy ...
 • Systemy podatkowe w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006)
  W rozdziale omówiono kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie harmonizacji systemów podatkowych w skali międzynarodowej.Omówione zostały potrzeby koordynacji polityki podatkowej krajów UE. W pracy zaprezentowano ...
 • Rola aglomeracji miejskich w Polsce w offshoringu usług biznesowych 

  Malik, Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Wyniki badania aglomeracji miejskich jako lokalizacji goszczących dla offshoringu usług biznesowych wskazują na dużą koncentrację tej działalności w siedmiu głównych ośrodkach w Polsce (Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, ...
 • Application of marketing instruments in the banking crisis 

  Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013)
  The use of marketing instruments in a crisis in the financial institution can be a significant help in faster deactivation of a crisis. The article presents research in the area of customer sensitivity (preference) for ...
 • Bezpieczeństwo żywności a jednostka w teorii ekonomii 

  Kowalczyk, Stanisław (2017)
  W artykule podjęto próbę określenia podstawy teoretycznej zjawiska, jakim jest bezpieczeństwo żywności. Z reguły bezpieczeństwo żywności odnosi się do dwóch zasadniczych obszarów, tj. obecności substancji obcych w ...
 • Systemy walutowe współczesnego świata 

  Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech; Jarosz-Nojszewska, Anna; Luszniewicz, Jacek; Dwilewicz, Łukasz; Podolska-Meducka, Aldona; Kaliński, Janusz; Jachowicz, Piotr (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
  Na wybór składają się dwie grupy opracowań. Pierwsza dotyczy prób zbudowania ponadnarodowych systemów walutowych, czy to o zasięgu regionalnym, czy światowym. Składają się na nią teksty: Jacka Luszniewicza o walucie złotej, ...
 • Fiscal Sustainability in the EU After the Global Crisis: Is there any Progress? 

  Wysocki, Maciej; Wójcik, Cezary (2018-09)
  In response to the global crisis a number of new institutional measures have been introduced in the fiscal framework, both on the UE and on the member states’ level, and the question is: have these measures provided better ...
 • Zastosowanie metody conjoint w analizie preferencji klientów biur podróży 

  Wąsowicz-Zaborek, Elżbieta (2018)
  Metoda conjoint jest często stosowana w praktyce badań marketingowych i należy do metod klasyfikacji i analizy danych wykorzystujących podejście dekompozycyjne do pomiaru preferencji klientów. Dzięki jej zastosowaniu ...
 • IT solutions in logistics of smart bike-sharing systems in urban transport 

  Cichosz, Marzenna (2013)
  In recent years, the public transport of Krakow, Rzeszow, Wroclaw, Poznan, Opole and Warsaw has expanded into the third generation bike-sharing programs – smart bikes. It’s an innovative solution, deploying IT systems and ...
 • Collaborating On Green Logistics In Chemical Supply Chains: Insights From Poland 

  Cichosz Marzenna (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, 2017-10)
  Sustainable, safe, secure and efficient logistics is of great importance for chemical supply chains to operate successfully. However, as most logistics operations in this sector are outsourced to logistics service providers ...

zobacz więcej