Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Systemy walutowe współczesnego świata 

  Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
  Na wybór składają się dwie grupy opracowań. Pierwsza dotyczy prób zbudowania ponadnarodowych systemów walutowych, czy to o zasięgu regionalnym, czy światowym. Składają się na nią teksty: Jacka Luszniewicza o walucie złotej, ...
 • Fiscal Sustainability in the EU After the Global Crisis: Is there any Progress? 

  Wysocki, Maciej; Wójcik, Cezary (2018-09)
  In response to the global crisis a number of new institutional measures have been introduced in the fiscal framework, both on the UE and on the member states’ level, and the question is: have these measures provided better ...
 • Zastosowanie metody conjoint w analizie preferencji klientów biur podróży 

  Wąsowicz-Zaborek, Elżbieta (2018)
  Metoda conjoint jest często stosowana w praktyce badań marketingowych i należy do metod klasyfikacji i analizy danych wykorzystujących podejście dekompozycyjne do pomiaru preferencji klientów. Dzięki jej zastosowaniu ...
 • IT solutions in logistics of smart bike-sharing systems in urban transport 

  Cichosz, Marzenna (2013)
  In recent years, the public transport of Krakow, Rzeszow, Wroclaw, Poznan, Opole and Warsaw has expanded into the third generation bike-sharing programs – smart bikes. It’s an innovative solution, deploying IT systems and ...
 • Collaborating On Green Logistics In Chemical Supply Chains: Insights From Poland 

  Cichosz Marzenna (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, 2017-10)
  Sustainable, safe, secure and efficient logistics is of great importance for chemical supply chains to operate successfully. However, as most logistics operations in this sector are outsourced to logistics service providers ...
 • Innowacje w logistyce miejskiej - zrównoważony transport publiczny 

  CICHOSZ, Marzenna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015)
  Jednym z istotnych problemów współczesnych miast jest kongestia transportowa,czyli natężenie ruchu środków transportu większe od przepustowości dostępnej infrastruktury. Doświadczenia wielkich miast na całym świecie pokazują, ...
 • Koncepcja narzędzia holistycznej analizy procesów jako podstawy mechanizmów doskonalenia organizacji 

  Czainska, Katarzyna (2017)
  W artykule zaprezentowano przykład wykorzystania analizy przepływów wewnątrz organizacyjnych w organizacji przy zastosowaniu autorskiego narzędzia badawczego o nazwie FAN_v.1 (z ang. Flows Analysis of Network-Centric ...
 • Typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce 

  Pączek, Ewa; Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Uczelnie wyższe to instytucje, które realizują jednocześnie wiele projektów, charakteryzujących się często złożonością, która wynika z przenikania się dwóch sfer: edukacyjnej i operacyjnej (Karpiuk i Świętoniowska 2017). ...
 • Typologia biur zarządzania projektami (PMO) we współczesnych przedsiębiorstwach 

  Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Postępująca projektyfikacja organizacji , w konsekwencji rosnąca potrzeba zapewnienia realizacji nowych, wyspecjalizowanych zadań projektowych w organizacji oraz trudność w delegowaniu ich do kompetentnych wykonawców ...
 • Wykorzystanie uproszczeń podatkowych w polskich przedsiębiorstwach 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012)
  W ostatnich latach wprowadzono szereg uproszczeń podatkowych w podatku od towarów i usług. Celem artykułu była weryfikacja tezy o niskiej popularności tych uproszczeń wśród przedsiębiorców. W tym celu przeprowadzono badanie ...
 • Przedsiębiorca a system podatkowy w Polsce 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012)
  Celem badania było zaprezentowanie subiektywnej oceny badanych przedsiębiorców na temat ich rozliczeń z organem podatkowym, a także znajomości rozwiązań podatkowych, służących usprawnieniu systemu rozliczeń podatkowych. ...
 • Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008)
  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zarządzania podatkami i wskazanie różnic w stosunku do innych postaw wobec podatków - uchylania się od płacenia podatków oraz unikania opodatkowania. Autorka wskazuje cele ...
 • Opodatkowanie pracowniczych świadczeń nieodpłatnych w świetle teorii i praktyki 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Difin, 2013)
  Celem rozważań prowadzonych w artykule jest prezentacja i krytyka aktualnego stanowiska aparatu skarbowego i sądów administracyjnych w kwestii opodatkowania pracowniczych świadczeń nieodpłatnych. Jako przykład posłużyły dwa, ...
 • Przesłanki i kierunki zmian w polskim systemie podatkowym - wybrane zagadnienia 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna; Mirosław, Pietrewicz; Felis, Paweł; Jamroży, Marcin (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2014)
  Zmiany w podatkach są naturalnym i koniecznym procesem dostosowania systemu do zmieniającego się otoczenia. Jest to spowodowane przemianami w gospodarce, życiu społecznym, polityce oraz prawie. Zmiany mogą przyjmować ...
 • Samozatrudnienie absolwentów szkół wyższych jakopotencjalna miara ich przedsiebiorczości 

  Rocki, Marek (2018)
  CEL NAUKOWY: Wcześniejsze badania dotyczące losów absolwentów różnych uczelni opierały się na ankietach. Obecnie po pełnym wdrożeniu (w 2017 r.) systemu wykorzystującego połączone dane POLon i ZUS (dostępne w raportach ...
 • Finansowanie wewnątrzgrupowe 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
  Celem rozważań prowadzonych w niniejszym rozdziale jest prezentacja istoty finansowania wewnątrzgrupowego ze wskazaniem korzyści, jakie niesie ono ze sobą dla spółek grupy kapitałowej, a także skutków podatkowych ...
 • Cele reformy opodatkowania dochodów osobistych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (2008)
  W opracowaniu przedstawiono przyczyny, cele oraz uwarunkowania reformy opodatkowania dochodów osobistych. Podstawę rozważań stanowi co prawda podatek dochodowy od osób fizycznych, ale omówione są także inne, istniejące ...
 • Uwarunkowania postaw klientów wobec usługi - podejście organizacji a klientocentryczność 

  Trzebiński, Wojciech (2016)
  W artykule przedstawiono propozycję klasyfikacji uwarunkowań postaw klientów wobec usługi (w szczególności spostrzegania jakości) możliwych do analizy przez organizację z punktu widzenia jej klientocentryczności. Wyróżniono ...
 • Atrybucja przyczynowa doświadczenia konsumenta a kształtowanie postaw konsumenckich 

  Trzebiński, Wojciech (2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu teoretycznego opisującego rolę atrybucji doświadczeń konsumentów w kształtowaniu ich postaw wobec organizacji. Jako wniosek z analizy istniejących w literaturze ...
 • Self-insurance as a formula for risk management – a new perspective 

  Holly, Romuald; Greszta, Ernie (2016)
  The article sets together some formulas for risk management that are used to protect company’s operations: mutual insurance, co-operatives, captive insurance, peer to peer, risk retention schemes as well as internal risk ...

zobacz więcej