Show simple item record

dc.contributor.authorTrzebiński, Wojciech
dc.contributor.editorSzwacka-Mokrzycka, Joanna
dc.contributor.editorLemanowicz, Marzena
dc.date.accessioned2022-09-02T11:42:51Z
dc.date.available2022-09-02T11:42:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTrzebiński W., Spostrzeganie ważności i abstrakcyjności atrybutów produktu przez konsumenta – w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. W: Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. Szwacka-Mokrzycka J., Lemanowicz M., Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019.pl
dc.identifier.isbn978-83-7583-915-9pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1032
dc.description.abstractSposób wykorzystywania przez konsumentów informacji o atrybutach produktu w reakcji na ten produkt (np. jego ocenę czy wybór) stanowi jedno z kluczowych zagadnień marketingu, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Przedsiębiorstwo oferujące konsumentom produkty w ramach swojej działalności marketingowej może podejmować decyzje, na jakich atrybutach produktu skupić się opracowując produkt czy komunikując go. Zrozumienie, które atrybuty są bardziej znaczące w formowaniu reakcji konsumentów, może dać przedsiębiorstwu istotną wskazówkę dla powyższych działań. Rozważając znaczenie atrybutów produktu, można brać pod uwagę określone właściwości atrybutu. W niniejszej pracy uwzględnione są dwie właściwości atrybutów: deklarowana ważność dla konsumenta oraz stopień abstrakcyjności atrybutu. Dotychczasowe badania wskazują, że obie te właściwości mogą prowadzić do większej roli atrybutu w formowaniu reakcji konsumenta na produkt. W związku z tym postawiono następujące pytania badawcze: 1. Na ile spójnie spostrzegane są przez konsumentów badane właściwości atrybutów produktu (tj. deklarowana ważność oraz abstrakcyjność)? Co warunkuje siłę tego związku? 2. W jaki sposób deklarowana ważność oraz abstrakcyjność atrybutu związane są z ocenami produktów względem tego atrybutu? Celem niniejszego opracowania jest próba wstępnej odpowiedzi na powyższe pytania w oparciu o zebrane dane badawcze. Wnioski z tej analizy rozpatrywane są w kontekście zjawisk konsumpcyjnych charakterystycznych dla gospodarki opartej na wiedzy.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWarszawa: Wydawnictwo SGGWpl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectważność atrybutów produktupl
dc.subjectabstrakcyjność atrybutów produktupl
dc.subjectspostrzeganiepl
dc.subjectkonsumentpl
dc.titleSpostrzeganie ważności i abstrakcyjności atrybutów produktu przez konsumenta – w kontekście gospodarki opartej na wiedzypl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical119-132pl
dc.title.containerMarketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowychpl
dc.identifier.urlpublisherhttps://www.wydawnictwosggw.pl/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe