Recent Submissions

 • Przejęcia technologiczne w erze gospodarki cyfrowej 

  Korpus, Joanna (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021)
  W pracy przedstawiono tendencje w zakresie rozwoju nowych technologii i innowacji, określono czynniki przyczyniające się do wzmożonej aktywności na rynku przejęć technologicznych oraz wskazano główne motywy dokonywania ...
 • Brand Loyalty to Popular Music Group Brands. The Role of Brand Attachment and Brand Community Relationships 

  Fira, Martyna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  This study extends the concept of brand attachment to the context of cultural brands, specifically brands of popular music groups. The author collates the idea of music group brand with branding theories and investigates ...
 • How Perceiving Vaccines as "Natural" Shapes Vaccination Attitudes: A Worldview Perspective 

  Trzebiński, Wojciech (SGH Publishing House, 2022)
  People may perceive vaccines as more or less natural, and it may influence their support for vaccinations. This paper points out that certain people’s worldviews (i.e., the beliefs about the world’s orderliness, ...
 • Spostrzeganie ważności i abstrakcyjności atrybutów produktu przez konsumenta – w kontekście gospodarki opartej na wiedzy 

  Trzebiński, Wojciech (Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2019)
  Sposób wykorzystywania przez konsumentów informacji o atrybutach produktu w reakcji na ten produkt (np. jego ocenę czy wybór) stanowi jedno z kluczowych zagadnień marketingu, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego ...
 • Abstract versus Concrete Product Information: Theoretical and Practical Considerations 

  Trzebiński, Wojciech; Marciniak, Beata; Leonhardt, James (Scholar Publishing House, 2021)
  When describing a product to consumers, should marketers use abstract or concrete product descriptions? Prior research suggests that a consumer’s level of product expertise or brand awareness may affect their preference ...
 • Badania postaw konsumentów wobec jakości produktów kupowanych z małym zaangażowaniem poznawczym 

  Doroszewicz, Stefan; Trzebiński, Wojciech; Zbierzchowska, Anna (Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  W pracy przedstawiono metody identyfikacji inherentnych właściwości – składowych nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu – oraz kryterium podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych w wypadku małego zaangażowania ...
 • Kształcenie doktorantów – stan prognozowany na 2025 r. z projekcją do 2030 r. 

  Kraśniewski, Andrzej; Lewicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2022)
  System kształcenia doktorantów w naszym kraju uległ zasadniczej zmianie w 2018 roku w wyniku wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pomimo zapowiedzi nie wprowadzono jednak wszystkich zapowiadanych ...
 • Finanse Publiczne a stabilność systemu finansowego 

  Kluza, Krzysztof; Kluza, Stanisław (Polska Akademia Nauk, 2021)
  Celem opracowania jest prezentacja zagadnienia stabilności finansowej w kontekście jej znaczenia dla finansów publicznych. Istotny akcent położony jest na wymiarze stabilności finansowej jako dobra publicznego. Ostatnie ...
 • Struktura procesu projektowania strategii informatyzacji organizacji 

  Zawiła -Niedźwiecki, Janusz; Stańczak, Janusz; Kotarba, Marcin; Zajkowski, Andrzej; Kamińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021-09)
  Wyzwania nowego paradygmatu zarządzania strategicznego, którego wyznacznikami są: cyfrowy klient, cyfrowy produkt, cyfrowy kanał dystrybucji, cyfrowy dostawca lub partner; cyfrowy pracownik, a nawet cyfrowy regulator ...
 • Struktura spostrzegania produktu a styl poznawczy konsumenta 

  Trzebiński, Wojciech (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2021-09-22)
  Struktura spostrzegania produktu (tj. zbiór atrybutów używanych przez konsumentów do przetwarzania informacji na temat produktu) może zależeć od stylu poznawczego konsumenta (analityczny vs. intuicyjny). Na podstawie ...
 • Wpływ pandemii na strategie innowacji realizowane przez przedsiębiorstwa w Polsce 

  Mierzejewska, Wioletta; Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021)
  Od wielu lat obserwuje się rosnące znaczenie innowacji we współczesnej gospodarce, co wymusza na przedsiębiorstwach przyjmowanie bardziej strategicznej orientacji na innowacje. Dominująca logika wskazuje, że należy zwiększać ...
 • Wpływ kapitału francuskiego na modernizację Polski międzywojennej 

  Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Even though capital from France controlled a significant part of the Polish economy, the majority of its holdings either had been placed before World War One, or were simple takeovers of existing companies previously ...
 • Loan Funds – an Alternative and Complementary Source of Capital for Enterprises 

  Dec, Paweł (SGH Publishing House, 2016)
  It seems that entrepreneurs conducting business activity have a wide range of available capital sources. Starting from bank loans, issuance of shares and bonds, and ending with the modern financing forms, such as ...
 • Rozwój sektora FinTech a tradycyjna bankowość – ujęcie ilościowe 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawcza SGH, 2018)
  W tekście przeanalizowano ilościowo rozwój sektora FinTech na świecie, a także oceniono związki występujące między postępującą informatyzacją i przenoszeniem usług finansowych do Internetu a funkcjonowaniem tradycyjnej ...
 • Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2008)
  W tekście poruszono problematykę efektywności modeli predykcji bankructwa (systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością) przedsiębiorstw. Przeprowadzane dotychczas w Polsce i prezentowane w literaturze przedmiotu badania ...
 • Upadłości biur podróży w Polsce 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2013)
  W tekście przedstawiono aspekty prawne zakładania i prowadzenia biur lub agencji turystycznych w Polsce, a także przeanalizowano krajowy rynek usług turystycznych. Przeprowadzono również badania case study kilku przykładów ...
 • Analiza jako metoda badawcza 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007)
  W tekście scharakteryzowano analizę jako metodę wykorzystywaną w badaniach naukowych. Autor w kolejnych punktach przedstawił istotę analizy jako metody badawczej, opisał etapy metodyczne badań analitycznych, a także ...
 • Drony w logistyce ostatniej mili - innowacja wspierająca zrównoważoną logistykę 

  Cichosz, Marzenna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-05)
  Opracowanie koncentruje się na logistyce ostatniej mili, która często jest opisywana jako najdroższy, najbardziej nieefektywny i generujący najwięcej zanieczyszczeń etap w ramach łańcucha dostaw . Poszukując rozwiązań ...
 • Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej 

  Chłoń-Domińczak, Agnieszka; Cichowicz, Ewa; Góra, Marek; Rutecka-Góra, Joanna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2020-09)
  Raport prezentuje kontekst zmian i główne cechy systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Południowej, które przystąpiły do UE w 2004 r. i później. W szczególności, przedstawiamy obciążenie demograficzne i ...
 • Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji? 

  Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016)
  Na wstępie warto zaznaczyć, że poziom redystrybucji w systemie emerytalnym zależy przede wszystkim od zastosowanej formuły emerytalnej i narzędzi użytych w celu „złagodzenia” czystej ekwiwalentności składek i świadczeń, ...

View more