Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Nadrzędne zasady wspólnotowego systemu VAT a optymalizacja podatkowa na przykładzie programów lojalnościowych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014)
  Celem rozważań prowadzonych w niniejszym rozdziale jest wykazanie, że modele optymalizacyjne, w których wykorzystuje się agencje reklamowe, podważają podstawowe zasady systemu VAT i w efekcie są narzędziem uchylania się ...
 • Spór o reprezentację na gruncie podatków dochodowych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
  Osią sporu w kontekście reprezentacji są szeroko pojęte wydatki na zakup żywności, w tym na zakup usług cateringowych i gastronomicznych. Tego typu wydatki są powszechnością w działalności każdego przedsiębiorcy. Standardem ...
 • Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym od osób prawnych - stan obecny i perspektywy zmian 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości : Difin, 2013)
  Finansowanie zewnętrzne spółki kapitałowej w formie pożyczki (kredytu) od udziałowca jest korzystniejszą formą w porównaniu z finansowaniem definitywnym, w przypadku którego formą wynagrodzenia wspólnika jest dywidenda. ...
 • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań 

  Tabor-Błażewicz, Joanna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki wybranych badań pokazujących, jak w perspektywie minionej dekady zmieniało się postrzeganie przez polskich przedsiębiorców znaczenia zarządzania talentami – od wprowadzania w ...
 • Motoryzacja a infrastruktura drogowa w Polsce po 1918 r. 

  Kaliński, Janusz (Wrocław; GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., 2014)
  Relacje między rozwojem motoryzacji, a infrastrukturą drogową w Polsce międzywojennej, Polsce Ludowej i III RP
 • Austrian banks in Poland up to 1948 

  Kaliński, Janusz (Wien; Paul Zsolnay Verlag, 2005)
  Austrian banks in Poland: in the Period of the Partitions, in Reborn Poland (1918-1939), during World War II, and communist rule in Poland to 1948.
 • Rola aliansu logistycznego we wzmacnieniu innowacyjności operatora logistycznego 

  Cichosz, Marzenna (Warszawa; Oficyna Wydawnicza SGH, 2016)
  Innowacje są kluczowym czynnikiem sukcesu wielu firm, w tym operatorów logistycznych. Zarządzanie procesem ich kreowania i wdrożenia może pomóc przedsiębiorstwom logistycznym zbudować przewagę konkurencyjną, która pozwoli ...