Now showing items 1-2 of 2

    • Uwarunkowania wyboru transportu multimodalnego w branży chemicznej w Polsce 

      Cichosz, Marzenna; Nowicka, Katarzyna; Pluta-Zaremba, Aneta (2017-07)
      W artkule przedstawiono istotność zrównoważonego podejścia do rozwoju transportu w polityce transportowej UE. Ponadto wskazano uwarunkowania wyboru gałęzi transportu na gruncie teorii zarządzania i skonfrontowano je z ...
    • Wyzwania wobec transportu multimodalnego w polskiej branży chemicznej 

      Cichosz, Marzenna; Nowicka, Katarzyna; Pluta-Zaremba, Aneta (2017-01)
      Przedstawiono główne konsekwencje globalizacji branży chemicznej i jej wpływu na zarządzanie transportem. Zaznaczono potrzebę rozważania transportu multimodalnego jako alternatywy dla przewozu ładunków w branży chemicznej. ...