Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ sytuacji kryzysowych na reputacje-ujęcie sektorowe 

      Dąbrowski, Tomasz J. (2017)
      Negatywny wpływ sytuacji kryzysowych zazwyczaj jest rozpatrywany z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zbadanie, czy istnieje dodatkowy wpływ kryzysów, który odnosi się do reputacji sektora. Artykuł ...