Now showing items 1-1 of 1

    • Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka? 

      Rocki, Marek (2018-04)
      Kierunki atypowe (unikatowe, makrokierunki itp.) zgodnie z deklaracjami ich twórców (zawartymi na przykład w raportach samooceny sporządzanych w związku z oceną jakości kształcenia przez Polską Komisje Akredytacyjną) ...