Now showing items 1-1 of 1

    • Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji 

      Kowalczyk, Stanisław (2017)
      Podjęto próbę identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności wynikających z procesu globalizacji oraz bezpośrednio związanej z nią skrajnej liberalizacji stosunków gospodarczych na poziomie międzynarodowym ...