Now showing items 1-1 of 1

    • Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce 

      Rocki, Marek (2018)
      Artykuł zawiera analizę wynagrodzeń absolwentów rocznika 2014 polskich uczelni prowadzących studia na kierunkach ekonomicznych oraz wskazuje niektóre czynniki różnicujące ich wynagrodzenia. Analiza oparta jest na danych ...