Now showing items 1-1 of 1

    • Audyt wewnętrzny wobec programów etycznych 

      Małecki-Tepicht, Łukasz (2023-02-12)
      Artykuł wskazuje nowe szanse, jakie daje zmiana Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego w obszarze audytu programów etycznych. Zilustrowane zostały wyzwania w obszarze analizy poziomów dojrzałości etycznej organizacji ...