Now showing items 1-1 of 1

    • Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego 

      Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (2017)
      Kultura fascynowała wielu badawczy od stuleci, ale dopiero w drugiej po- łowie XX wieku zainteresowali się nią ekonomiści. Obecnie obszar badawczy, jakim jest ekonomia kultury, stanowi część ekonomii, a na całym ...