Now showing items 1-2 of 2

  • Rozwój organizacji pozarządowych jako czynnik ryzyka reputacyjnego 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2016)
   Ryzyko reputacyjne traktowane jest jako jedno z największych zagrożeń dla przedsiębiorstw, ale w literaturze akademickiej zjawisko to nie zostało dotąd dobrze opisane. Celem rozważań jest prezentacja ryzyka reputacyjnego ...
  • Wpływ sytuacji kryzysowych na reputacje-ujęcie sektorowe 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2017)
   Negatywny wpływ sytuacji kryzysowych zazwyczaj jest rozpatrywany z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zbadanie, czy istnieje dodatkowy wpływ kryzysów, który odnosi się do reputacji sektora. Artykuł ...