Now showing items 1-2 of 2

  • Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka? 

   Rocki, Marek (2018-04)
   Kierunki atypowe (unikatowe, makrokierunki itp.) zgodnie z deklaracjami ich twórców (zawartymi na przykład w raportach samooceny sporządzanych w związku z oceną jakości kształcenia przez Polską Komisje Akredytacyjną) ...
  • Niebezpieczne i niepewne życie - doświadczenia współczesnych bezrobotnych 

   Wójtewicz, Anna; Kubicki, Paweł (2020-03-31)
   Badacze zajmujący się problematyką współczesnego bezrobocia wskazują na jego negatywny wpływ na jakość życia osób pozostających bez pracy. W artykule analizujemy ten proces z perspektywy współczesnych polskich bezrobotnych, ...