Now showing items 1-2 of 2

  • Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka? 

   Rocki, Marek (2018-04)
   Kierunki atypowe (unikatowe, makrokierunki itp.) zgodnie z deklaracjami ich twórców (zawartymi na przykład w raportach samooceny sporządzanych w związku z oceną jakości kształcenia przez Polską Komisje Akredytacyjną) ...
  • Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce 

   Rocki, Marek (2018)
   Artykuł zawiera analizę wynagrodzeń absolwentów rocznika 2014 polskich uczelni prowadzących studia na kierunkach ekonomicznych oraz wskazuje niektóre czynniki różnicujące ich wynagrodzenia. Analiza oparta jest na danych ...