Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

  • Collaborating On Green Logistics In Chemical Supply Chains: Insights From Poland 

    Cichosz Marzenna (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, 2017-10)
    Sustainable, safe, secure and efficient logistics is of great importance for chemical supply chains to operate successfully. However, as most logistics operations in this sector are outsourced to logistics service providers ...
  • Innowacje w logistyce miejskiej - zrównoważony transport publiczny 

    CICHOSZ, Marzenna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015)
    Jednym z istotnych problemów współczesnych miast jest kongestia transportowa,czyli natężenie ruchu środków transportu większe od przepustowości dostępnej infrastruktury. Doświadczenia wielkich miast na całym świecie pokazują, ...