Show simple item record

dc.contributor.authorWysocki, Jacek
dc.date.accessioned2024-01-22T12:40:57Z
dc.date.available2024-01-22T12:40:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationWysocki J., Wpływ systemów informatycznych na zarządzanie przedsiębiorstwem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2010, nr 116, s. 520-529pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1211
dc.description.abstractW dobie gospodarki bazującej na wiedzy systemy informatyczne, które pozwalają na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji w procesie podejmowania decyzji, stanowią ważny element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zintegrowane systemy informatyczne klasy BI umożliwiają m.in.: optymalizację kosztów prowadzonej działalności, zwiększanie efektywności zarządzania oraz kreowanie unikalnych umiejętności w wybranych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Wspierają także realizację procesów w wymiarze operacyjnym lub strategicznym, przez co przyczyniają się do poprawy jakości zarządzania i mogą pozytywnie oddziaływać na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.pl
dc.description.abstractIn the age of the knowlcdge-bascd cconomy, Information systems, which allow collecting, proccssing and using Information in the decision making proccss, constitute a very important factor of building the competitive advantage of an entcrprisc. Integrated Computer systems of the BI class cnablc e.g.: the optimization of costs of business activity, incrcasing the effectiveness of management and creating unique abilities in functional areas of an enter- prise. Thcy also support execution of business processes in the operational or strategie aspect, that results in the ąuality of management and can havc a positivc influence on the higher com- petitiveness of an enterprise.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzarządzaniepl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.subjectsystem informatycznypl
dc.subjecttechnologia informacyjnapl
dc.subjectmanagementen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectinformation technologyen
dc.subjectIT systemen
dc.titleWpływ systemów informatycznych na zarządzanie przedsiębiorstwempl
dc.title.alternativeThe Impact of Informatics Systems on Enterprise Managementen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number116pl
dc.description.physical520-529pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiupl
dc.title.volumeZarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktycepl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/czasopisma/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe