Recent Submissions

 • Zdolność do współdziałania 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
  Czy rację mają optymiści w przepowiadaniu szybkiego wyjścia z globalnego kryzysu czy pesymiści wieszczący jego drugą falę? Podzielam opinię ekspertów spodziewających się w 2010 r. dodatniej dynamiki wzrostu gospodarczego. ...
 • O prawdziwych miarach pieniądza, biznesu i życia 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
  Choć powszechne i ludzkie jest dążenie do zbilansowanego, zrównoważonego życia, to w rzeczywistości nieczęsto tego doświadczamy. Coraz częściej bowiem odczuwamy dyskomfort wynikający z nierównowagi w różnych obszarach ...
 • Strategia antykryzysowa nie może zaczynać się od leczenia objawowego 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-03)
  Polska wyróżnia się na tle innych krajów tym, że mimo globalnego kryzysu nie została dotknięta recesją. Wciąż zwiększa się PKB, choć tempo jego wzrostu uległo spowolnieniu z ok. 5% w 2008 r. do niespełna (choć wobec ...
 • Sławomir Skrzypek – Wspomnienie 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-04)
  Pana Sławomira Skrzypka poznałam osobiście w pierwszym roku sprawowania przez Niego funkcji prezesa NBP. Okazją ku temu było seminarium zorganizowane w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym przy współudziale NBP, nt. „Integracja ...
 • Nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-04)
  Trudności prognozowania i racjonalnego kształtowania przyszłości to jeden z węzłów gordyjskich współczesności. O tym, jak złożona jest to kwestia przekonuje m.in. debata nt. „Co ekonomiści myślą o przyszłości”. Pod wpływem ...
 • Warunkowy optymizm 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-05)
  Statystyki po raz kolejny przyznały rację optymistom. W konkurencji o trafność prognozy PKB zwyciężył Paweł Durjasz, główny ekonomista PZU. Jego prognoza była najwyższa (1,5 proc.), a i tak niższa od rzeczywistości (1,7 ...
 • W przededniu XX Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-05)
  Kadencja ta przypadła na szczególnie burzliwy okres w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju – z dwukrotną zmianą rządu, zapoczątkowanym w 2007/2008 roku największym w okresie powojennym i wciąż jeszcze nie do końca zażegnanym ...
 • Kryzys otwiera oczy 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-12)
  Czy rekomendacje środowiska ekonomistów mogą być i czy są spójne? Czy nie przeszkodzą w tym różnice w poglądach i przynależność do różnych szkół? Są w większym lub mniejszym stopniu zbieżne lub rozbieżne. Wynika to nie ...
 • The Blue Economy W poszukiwaniu lepszej jakości życia 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-10)
  W książce Gunter Pauli pisze o niezbędnej zmianie świata. Jest to niezwykle cenna, ożywcza próba kreowania i popularyzowania nowego, nieskażonego modelem nieokiełzanego konsumeryzmu spojrzenia na rzeczywistość. Odnotowuję ...
 • Dylematy kształtowania społeczno-gospodarczego ładu przyszłości 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-10)
  Trudności prognozowania i racjonalnego kształtowania przyszłości to jeden z węzłów gordyjskich współczesności. Pod wpływem bezprecedensowej dynamiki postępu technologicznego i innowacji technicznych, ekonomicznych, ...
 • Food Safety as a New Science Discipline 

  Kowalczyk, Stanisław (2019)
  The article is dedicated to the complex processes of science development, especially the separation of new disciplines and sub-disciplines of knowledge. Its main aim is showing the process and conditions of separation of ...
 • Państwo sprawne i przyjazne 

  Mączyńska, Elżbieta (2011)
  Sądząc po bieżących informacjach o wzroście produkcji i sprzedaży w przemyśle i w budownictwie prawdopodobieństwo około czteroprocentowego wzrostu PKB w 2011 r. jest znaczące. Potwierdziła to projekcja Instytutu Ekonomicznego ...
 • Ustrój społeczno-gospodarczy. W poszukiwaniu nowego ładu 

  Mączyńska, Elżbieta (2011)
  Modele ustroju społeczno-gospodarczego to idee oraz teoretyczno-ekonomiczne podstawy kształtowania rozwoju krajów i społeczeństw. A jak podkreślał John Maynard Keynes: „idee głoszone przez ekonomistów oraz myślicieli ...
 • Tektonika kryzysu Polsce też zagraża 

  Mączyńska, Elżbieta (2011)
  Bezpośrednie źródła kryzysu tkwią w sektorze finansowym i jego nieprawidłowościach, już po wielekroć opisanych i przeanalizowanych. Zadaję sobie pytanie, czy gdyby ich nie było, to kryzys by się pojawił czy nie. Moim zdaniem ...
 • Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski 

  Mączyńska, Elżbieta (2011)
  Pierwsza dekada XXI wieku to okres ostrych sporów na temat roli teorii ekonomii i polityki społeczno-gospodarczej w warunkach narastających, trudnych do rozwiązania problemów o wymiarze globalnym, stanowiących swego rodzaju ...
 • Refleksje wokół książki 

  Mączyńska, Elżbieta (2012)
  Przez książkę przewija się plejada znanych w kraju i za granicą postaci – naukowców, w tym noblistów, polityków i innych aktorów życia gospodarczego. Bogaty życiorys Zdzisława Sadowskiego sprawia, że Czytelnik znajdzie w ...
 • Facebook dla rządu 

  Mączyńska, Elżbieta (2012)
  Warunkiem identyfikowania i uzyskiwania efektów synergii dodatniej i eliminowania, a przynajmniej ograniczania synergii ujemnej jest: dostosowywanie zasad współdziałania między samorządami a lokalnymi podmiotami gospodarczymi ...
 • O gospodarce, chorobie holenderskiej i efekcie netto 

  Mączyńska, Elżbieta (2012)
  Ludzie nauczyli się, że stan finansów państwa przekłada się na ich własne, domowe budżety. Tak jak zmiana kursu walutowego przekłada się on na naszą osobistą sytuację, którą budują wydatki budżetowe i podatkowe wpływy. ...
 • Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski 

  Mączyńska, Elżbieta (2012)
  W warunkach potężnych zawirowań w gospodarce globalnej, gdy coraz silniej dają o sobie znać przejawy syndromu gospodarki nietrwałości, wszelkie rozważania o charakterze prognostycznym są niezwykle ryzykowne, wręcz karkołomne, ...
 • Pierwszy kongres Polskiej Myśli Strategicznej 

  Mączyńska, Elżbieta; Kukliński, Antoni (2012)
  Myśl strategiczna rodzi się w polu kreatywnego napięcia pomiędzy realistyczną diagnozą doświadczeń historycznych a odważną wizją przyszłości. Takiego kreatywnego napięcia nie znajdujemy hinc et nunc ani w Waszyngtonie, ani ...

View more