Recent Submissions

 • Dochodowy przypływ nie unosi wszystkich łodzi 

  Mączyńska, Elżbieta (2020-03)
  Recenzowane dzieło dotyczy zagadnienia obecnie intensywnie dyskutowanego w czołowych kręgach naukowych wielu krajów wysoko rozwiniętych. W Polsce, niestety współczesne kwestie funkcjonowania megasystemu, jakim jest kapitalizm, ...
 • Refleksje na kanwie książki Diane Coyle pt. PKB: krótka, lecz emocjonująca historia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 

  Mączyńska, Elżbieta (2019-08)
  Tajemniczy i (nie)zawodny PKB to tytuł przedmowy mojego autorstwa do wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2018 roku przekładu książki brytyjskiej profesor Diane Coyle pt. PKB: krótka, lecz emocjonująca historia [Coyle, ...
 • Po co nam Społeczna Gospodarka Rynkowa? (fragmenty referatu) 

  Mączyńska, Elżbieta (2019-11)
  Postawione w tytule referatu pytanie ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia społeczna gospodarka rynkowa to koncepcja, której korzenie wywodzą się z niemieckiej szkoły historycznej ...
 • Diagnosing and developing the e-business competencies of the "Z" generation 

  Czainska, Katarzyna (2019)
  The purpose of the article is to present an example of a diagnostic tool for identifying the competence gap of representatives of the “Z” generation who want to conduct business in the e-business model. The first part ...
 • Konflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywności 

  Kowalczyk, Stanisław (2019)
  Celem artykułu jest analiza wzajemnych relacji „tradycji” i „nowoczesności” (nowości). Konfrontacja tych dwóch kategorii prowadzi często do konfliktów wartości i ustaleń przeszłości z tymi zorientowanymi na przyszłość. ...
 • Ekologia – gospodarka – społeczeństwo. W poszukiwaniu równowagi 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-06)
  Coraz częściej kraje i całe regiony gospodarki globalnej zaskakiwane są przez nieoczekiwane sploty wydarzeń oraz negatywne, trudne do przewidzenia i opanowania zjawiska społeczne, gospodarcze, ekologiczne, klimatyczne itd. ...
 • Hipoteza o niezamierzonym samobójstwie ekologicznym 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-04)
  Choć już starożytni (Demokryt, Epikur i inni) nawoływali do troski o środowisko naturalne i do życia w zgodzie z naturą (Convenienter naturae vivere – Zenon z Kitionu), podkreślając, że wszystko jej podlega (Omnia subiecta ...
 • Globalna niepewność a społeczny futuryzm 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-03)
  Niebywały dynamizm przemian technologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych, jakich obecnie doświadcza świat i zglobalizowane gospodarki krajowe sprawia, że jednym z najtrudniejszych wyzwań dla ekonomistów staje ...
 • Cywilizacja lasu – łańcuch przyczynowości 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-02)
  Współcześnie nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że świat stoi wobec wielkiego, trudnego, groźnego i narastającego problemu naruszania równowagi ekologicznej. W wyniku tego coraz częściej doświadczamy niebezpiecznych, ...
 • Zdolność do współdziałania 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
  Czy rację mają optymiści w przepowiadaniu szybkiego wyjścia z globalnego kryzysu czy pesymiści wieszczący jego drugą falę? Podzielam opinię ekspertów spodziewających się w 2010 r. dodatniej dynamiki wzrostu gospodarczego. ...
 • O prawdziwych miarach pieniądza, biznesu i życia 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
  Choć powszechne i ludzkie jest dążenie do zbilansowanego, zrównoważonego życia, to w rzeczywistości nieczęsto tego doświadczamy. Coraz częściej bowiem odczuwamy dyskomfort wynikający z nierównowagi w różnych obszarach ...
 • Strategia antykryzysowa nie może zaczynać się od leczenia objawowego 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-03)
  Polska wyróżnia się na tle innych krajów tym, że mimo globalnego kryzysu nie została dotknięta recesją. Wciąż zwiększa się PKB, choć tempo jego wzrostu uległo spowolnieniu z ok. 5% w 2008 r. do niespełna (choć wobec ...
 • Sławomir Skrzypek – Wspomnienie 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-04)
  Pana Sławomira Skrzypka poznałam osobiście w pierwszym roku sprawowania przez Niego funkcji prezesa NBP. Okazją ku temu było seminarium zorganizowane w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym przy współudziale NBP, nt. „Integracja ...
 • Nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-04)
  Trudności prognozowania i racjonalnego kształtowania przyszłości to jeden z węzłów gordyjskich współczesności. O tym, jak złożona jest to kwestia przekonuje m.in. debata nt. „Co ekonomiści myślą o przyszłości”. Pod wpływem ...
 • Warunkowy optymizm 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-05)
  Statystyki po raz kolejny przyznały rację optymistom. W konkurencji o trafność prognozy PKB zwyciężył Paweł Durjasz, główny ekonomista PZU. Jego prognoza była najwyższa (1,5 proc.), a i tak niższa od rzeczywistości (1,7 ...
 • W przededniu XX Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-05)
  Kadencja ta przypadła na szczególnie burzliwy okres w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju – z dwukrotną zmianą rządu, zapoczątkowanym w 2007/2008 roku największym w okresie powojennym i wciąż jeszcze nie do końca zażegnanym ...
 • Kryzys otwiera oczy 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-12)
  Czy rekomendacje środowiska ekonomistów mogą być i czy są spójne? Czy nie przeszkodzą w tym różnice w poglądach i przynależność do różnych szkół? Są w większym lub mniejszym stopniu zbieżne lub rozbieżne. Wynika to nie ...
 • The Blue Economy W poszukiwaniu lepszej jakości życia 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-10)
  W książce Gunter Pauli pisze o niezbędnej zmianie świata. Jest to niezwykle cenna, ożywcza próba kreowania i popularyzowania nowego, nieskażonego modelem nieokiełzanego konsumeryzmu spojrzenia na rzeczywistość. Odnotowuję ...
 • Dylematy kształtowania społeczno-gospodarczego ładu przyszłości 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-10)
  Trudności prognozowania i racjonalnego kształtowania przyszłości to jeden z węzłów gordyjskich współczesności. Pod wpływem bezprecedensowej dynamiki postępu technologicznego i innowacji technicznych, ekonomicznych, ...
 • Food Safety as a New Science Discipline 

  Kowalczyk, Stanisław (2019)
  The article is dedicated to the complex processes of science development, especially the separation of new disciplines and sub-disciplines of knowledge. Its main aim is showing the process and conditions of separation of ...

View more