Recent Submissions

 • In Search of Non-Obvious Relationships between Greenhouse Gas or Particulate Matter Emissions, Renewable Energy and Corruption 

  Wysocki, Jacek; Dec, Paweł (2022-02-13)
  The article concerns the issue of the existence of non-obvious relationships and of potential corre-lations between the emission of greenhouse gases and particulate matter (PM), renewable energy and corruption perceptions. ...
 • Pro-Ecological Initiatives and Profitability of Manufacturing Enterprises 

  Wysocki, Jacek; Dec, Paweł (2021-11-15)
  The principal aim of the research was to present and evaluate the approach of manufacturing enterprises to various types of pro-ecological initiatives and to identify their impact on corporate financial performance (revenue, ...
 • Innovative Green Initiatives in the Manufacturing SME Sector in Poland 

  Wysocki, Jacek (2021-02)
  Operating a business in the context of current environmental challenges requires managers to shift away from the management model focused solely on the achievement of economic goals. In this situation, pro-ecological (green) ...
 • Corporate social responsibility in a family business 

  Wysocki, Jacek (2016)
  Dynamic economic development generates continuous environmental changes which imply the need to implement new concepts both supporting company management and constituting a reply to the increasing social demands connected ...
 • Strategie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej 

  Wysocki, Jacek; Strychalska-Rudzewicz, Anna (2013)
  W artykule skoncentrowano się na uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: za pomocą jakich czynników badane małe i średnie przedsiębiorstwa konkurują na rynku, czy przedsiębiorstwa te podejmują planowe działania w ...
 • Creation of ecological competences within a company — a theoretical approach 

  Wysocki, Jacek (2019)
  Ecological competences, similarly to ecological products, technologies and innovations have played an increasingly important role in the development of the company, determining both the increase in company’s value ...
 • Strategiczna karta wyników w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 

  Wysocki, Jacek (2016)
  Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nie tylko intuicji, ale i odpowiedniej wiedzy ekonomicznej. Przydatna jest zwłaszcza znajomość koncepcji zarządzania strategicznego, która stanowi holistyczne ujęcie tego zagadnienia, ...
 • Dochodowy przypływ nie unosi wszystkich łodzi 

  Mączyńska, Elżbieta (2020-03)
  Recenzowane dzieło dotyczy zagadnienia obecnie intensywnie dyskutowanego w czołowych kręgach naukowych wielu krajów wysoko rozwiniętych. W Polsce, niestety współczesne kwestie funkcjonowania megasystemu, jakim jest kapitalizm, ...
 • Refleksje na kanwie książki Diane Coyle pt. PKB: krótka, lecz emocjonująca historia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 

  Mączyńska, Elżbieta (2019-08)
  Tajemniczy i (nie)zawodny PKB to tytuł przedmowy mojego autorstwa do wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2018 roku przekładu książki brytyjskiej profesor Diane Coyle pt. PKB: krótka, lecz emocjonująca historia [Coyle, ...
 • Po co nam Społeczna Gospodarka Rynkowa? (fragmenty referatu) 

  Mączyńska, Elżbieta (2019-11)
  Postawione w tytule referatu pytanie ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia społeczna gospodarka rynkowa to koncepcja, której korzenie wywodzą się z niemieckiej szkoły historycznej ...
 • Diagnosing and developing the e-business competencies of the "Z" generation 

  Czainska, Katarzyna (2019)
  The purpose of the article is to present an example of a diagnostic tool for identifying the competence gap of representatives of the “Z” generation who want to conduct business in the e-business model. The first part ...
 • Konflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywności 

  Kowalczyk, Stanisław (2019)
  Celem artykułu jest analiza wzajemnych relacji „tradycji” i „nowoczesności” (nowości). Konfrontacja tych dwóch kategorii prowadzi często do konfliktów wartości i ustaleń przeszłości z tymi zorientowanymi na przyszłość. ...
 • Ekologia – gospodarka – społeczeństwo. W poszukiwaniu równowagi 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-06)
  Coraz częściej kraje i całe regiony gospodarki globalnej zaskakiwane są przez nieoczekiwane sploty wydarzeń oraz negatywne, trudne do przewidzenia i opanowania zjawiska społeczne, gospodarcze, ekologiczne, klimatyczne itd. ...
 • Hipoteza o niezamierzonym samobójstwie ekologicznym 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-04)
  Choć już starożytni (Demokryt, Epikur i inni) nawoływali do troski o środowisko naturalne i do życia w zgodzie z naturą (Convenienter naturae vivere – Zenon z Kitionu), podkreślając, że wszystko jej podlega (Omnia subiecta ...
 • Globalna niepewność a społeczny futuryzm 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-03)
  Niebywały dynamizm przemian technologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych, jakich obecnie doświadcza świat i zglobalizowane gospodarki krajowe sprawia, że jednym z najtrudniejszych wyzwań dla ekonomistów staje ...
 • Cywilizacja lasu – łańcuch przyczynowości 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-02)
  Współcześnie nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że świat stoi wobec wielkiego, trudnego, groźnego i narastającego problemu naruszania równowagi ekologicznej. W wyniku tego coraz częściej doświadczamy niebezpiecznych, ...
 • Zdolność do współdziałania 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
  Czy rację mają optymiści w przepowiadaniu szybkiego wyjścia z globalnego kryzysu czy pesymiści wieszczący jego drugą falę? Podzielam opinię ekspertów spodziewających się w 2010 r. dodatniej dynamiki wzrostu gospodarczego. ...
 • O prawdziwych miarach pieniądza, biznesu i życia 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
  Choć powszechne i ludzkie jest dążenie do zbilansowanego, zrównoważonego życia, to w rzeczywistości nieczęsto tego doświadczamy. Coraz częściej bowiem odczuwamy dyskomfort wynikający z nierównowagi w różnych obszarach ...
 • Strategia antykryzysowa nie może zaczynać się od leczenia objawowego 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-03)
  Polska wyróżnia się na tle innych krajów tym, że mimo globalnego kryzysu nie została dotknięta recesją. Wciąż zwiększa się PKB, choć tempo jego wzrostu uległo spowolnieniu z ok. 5% w 2008 r. do niespełna (choć wobec ...
 • Sławomir Skrzypek – Wspomnienie 

  Mączyńska, Elżbieta (2010-04)
  Pana Sławomira Skrzypka poznałam osobiście w pierwszym roku sprawowania przez Niego funkcji prezesa NBP. Okazją ku temu było seminarium zorganizowane w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym przy współudziale NBP, nt. „Integracja ...

View more