Now showing items 1-1 of 1

    • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego 

      Zaleska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH, 2012)
      W książce pt. "Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego" przedstawione zostały metody oceny sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy sprawozdań finansowych. Obok wstępnej analizy sprawozdań ...