images

About

PISMO OGÓLNOPOLSKIE.

Artykuły naukowe zawarte w czasopiśmie są recenzowane.

Kwartalnik „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” indeksowany w amerykańskim serwisie czasopism elektronicznych EBSCO, w bazie danych BazEkon oraz INDEX COPERNICUS.

Kwartalnik dotyczy zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Kierowany jest zarówno do pracowników i studentów uczelni wyższych, jak i menedżerów, specjalistów HR, działających w obszarze praktyki gospodarczej. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny, problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Editorial Board

Redakcja Kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menadżerów

Redaktor naczelny: Prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz

Sekretarz naukowy: dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek

Wydawca: Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Redakcja: Instytut Kapitału Ludzkiego

Częstotliwość wydawania: kwartalnik

Contact


Instytut Kapitału Ludzkiego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

Budynek główny, pokój 102 (I piętro)


Telefon: (22) 564 94 50

Telefon / fax: (22) 564 94 51


agnieszka.wojtczuk@sgh.waw.pl

marta.juchnowicz@sgh.waw.pl


www.sgh.waw.pl/krkl

www: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty

ISSN: 1734-087X

Collections in this community

Recent Submissions