Now showing items 1-2 of 2

  • Innowacje w logistyce miejskiej - ITS jako usługa 

   Nowicka, Katarzyna (2015)
   Jakość działań podejmowanych w obszarze zarządzania logistką miejską ma szczególne znaczenie ze względu na postępujące procesy urbanizacyjne powodujące wzrost kongestii. Zatłoczenie w transporcie wpływa na jakość życia ...
  • Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec potencjału cloud computingu, 

   Nowicka, Katarzyna (2017)
   Przedsiębiorstwa poszukują możliwości ograniczania kosztów i obszarów stymulowania poziomu innowacyjności. Obydwa te aspekty mogą być skutecznie wspierane przez zastosowanie cloud computing, bez jednoczesnej potrzeby ...