Now showing items 1-1 of 1

    • Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego 

      Rocki, Marek (2006)
      12 października 2006 odbyła się - zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - konferencja na temat Przyszłość uniwersytetów w Polsce i Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to miało na celu wymianę opinii i ...