Now showing items 1-1 of 1

    • Innowacje w logistyce miejskiej - ITS jako usługa 

      Nowicka, Katarzyna (2015)
      Jakość działań podejmowanych w obszarze zarządzania logistką miejską ma szczególne znaczenie ze względu na postępujące procesy urbanizacyjne powodujące wzrost kongestii. Zatłoczenie w transporcie wpływa na jakość życia ...