Now showing items 3-6 of 6

  • Health, disability, and labor force participation trends in Poland 

   Strzelecki, Pawel (2019)
   W artykule przedstawiono wyniki dekompozycji zmian w profilach wieku dla odsetka osób niepełnosprawnych i współczynników aktywności zawodowej (LFPR) z wykorzystaniem rozkładu wieku–kohorty (APC). Celem analizy jest oddzielenie ...
  • Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-11)
   The article reflects on the life and work of economist and politician Józef Krzyczkowski (1901-1989), with a special focus on his ties with organizations such as the National Economy Club and the Social National Club. ...
  • Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa” 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-05)
   The author discusses the socioeconomic views of onetime Polish economist and military leader Józef Maria Poniatowski (1897-1995) and his ties to Gospodarka Narodowa (National Economy) magazine, which was published every ...
  • Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną 

   Kightley, Marta (2012-03)
   Celem Artykułu jest pokazanie uwarunkowań i dynamiki współpracy ekonomicznej pomiędzy Koreą Północną i Południową. Autorka pokazuje przyczyny nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy państwami będącymi teoretycznie w ...