images

About

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to recenzowane ogólnopolskie pismo naukowe poświęcone najnowszym nurtom teoretycznym w naukach ekonomicznych, które związane są z przedsiębiorstwem – jego zarządzaniem, funkcjonowaniem, organizacją oraz środowiskiem, w którym ono działa. Prezentuje przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym.

Pismo promuje współczesną teorię i praktykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest czasopismem punktowanym. Według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 9 punktów.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon, oraz znajduje się w wykazie Index Copernicus Journals Master List.

Informacje dotyczące aktualnego numeru Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie znajdą Państwo na stronie www: http://przedsiebiorstwo.waw.pl

Editorial Board

Nad rozwojem czasopisma czuwa Redakcja wraz z Radą Programową

Rada Programowa:

 • Laszlo Csaba Central European University, Węgry
 • Marian Gorynia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 • Joze Gricar University of Maribor, Słowenia
 • Waldemar Karwowski University of Central Florida, USA
 • Kazimierz Kuciński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Elżbieta Mączyńska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polska
 • D. Mario Nuti Sapienza University of Rome, Włochy
 • Israel Spiegler Tel-Aviv University, Izrael
 • Keijo Virtanen University of Turku, Finlandia

Redaktor statystyczny:

 • Janusz Witkowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Redakcja:

 • Roman Sobiecki, redaktor naczelny
 • Alicja Kołodko, zastępca redaktora naczelnego
 • Katarzyna Majchrzak
 • Jerzy W. Pietrewicz
 • Waldemar Rogowski
 • Agnieszka Kiersnowska, sekretarz redakcji
 • Monika Czechowska, korekta
 • Mirosław R. Makowski, opracowanie graficzne

Contact

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 126
02-513 Warszawa
tel. +48 22 564 92 26

e-mail: redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl

www: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

ISSN: 1896-656X

Collections in this community

Recent Submissions

 • Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna 

  Bentkowska, Katarzyna (2019-09)
  Celem artykułu jest określenie, jakie uwarunkowania decyzji podmiotów mogą, zgodnie z nurtem ekonomii behawioralnej, wpływać na dokładność ankietowych prognoz przedsiębiorców. Kluczowe wydają się: myślenie szybkie i wolne, ...
 • Upadłości w Polsce i na świecie 

  Dec, Paweł (2009)
  Artykuł przedstawia statystyki upadłości przedsiębiorstw w Polsce oraz na świecie. Zostały ujęte różne źródła danych z zakresu bankructw podmiotów gospodarczych dostępnych w skali globalnej. Ważną częścią artykułu była ...
 • Measures of Success in Small and Medium-Sized Business in Poland 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2014)
  The purpose of the article is to determine the development opportunities of small and medium-sized enterprises in Poland. The authors paid special attention to finding and defining barriers to their development not only ...
 • Competitiveness of Polish enterprises in relation to the potential of cloud computing 

  Nowicka, Katarzyna (2017)
  Enterprises seek for possibilities to limit the costs and for areas that stimulate the level of innovation. Both of these aspects can be effectively supported by application of cloud computing, without a simultaneous need ...
 • Kilka uwag w sprawie teorii nierówności 

  Kowalczyk, Stanisław (2016)
  Skala nierówności gospodarczych i społecznych we współczesnym świecie zwiększa się systematycznie. Dotyczy to zarówno nierówności jakie występują pomiędzy krajami i regionami świata, lecz w jeszcze większym stopniu w ...
 • Walut światy równoległe 

  Sobiecki, Grzegorz (2014)
  W społeczeństwie wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby związane z systemem pieniężnym, których nie rozwiązuje system oficjalny: potrzeby rozwoju lokalnych społeczności i sąsiedzkiej wymiany, anonimowości, niezależność od ...