Przeglądaj według

 

images

O czasopiśmie

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to recenzowane ogólnopolskie pismo naukowe poświęcone najnowszym nurtom teoretycznym w naukach ekonomicznych, które związane są z przedsiębiorstwem – jego zarządzaniem, funkcjonowaniem, organizacją oraz środowiskiem, w którym ono działa. Prezentuje przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym.

Pismo promuje współczesną teorię i praktykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest czasopismem punktowanym. Według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 9 punktów.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon, oraz znajduje się w wykazie Index Copernicus Journals Master List.

Informacje dotyczące aktualnego numeru Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie znajdą Państwo na stronie www: http://przedsiebiorstwo.waw.pl

Redakcja

Nad rozwojem czasopisma czuwa Redakcja wraz z Radą Programową

Rada Programowa:

 • Laszlo Csaba Central European University, Węgry
 • Marian Gorynia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 • Joze Gricar University of Maribor, Słowenia
 • Waldemar Karwowski University of Central Florida, USA
 • Kazimierz Kuciński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Elżbieta Mączyńska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polska
 • D. Mario Nuti Sapienza University of Rome, Włochy
 • Israel Spiegler Tel-Aviv University, Izrael
 • Keijo Virtanen University of Turku, Finlandia

Redaktor statystyczny:

 • Janusz Witkowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Redakcja:

 • Roman Sobiecki, redaktor naczelny
 • Alicja Kołodko, zastępca redaktora naczelnego
 • Katarzyna Majchrzak
 • Jerzy W. Pietrewicz
 • Waldemar Rogowski
 • Agnieszka Kiersnowska, sekretarz redakcji
 • Monika Czechowska, korekta
 • Mirosław R. Makowski, opracowanie graficzne

Kontakt

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 126
02-513 Warszawa
tel. +48 22 564 92 26

e-mail: redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl

www: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

ISSN: 1896-656X

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Walut światy równoległe 

  Sobiecki, Grzegorz (2014)
  W społeczeństwie wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby związane z systemem pieniężnym, których nie rozwiązuje system oficjalny: potrzeby rozwoju lokalnych społeczności i sąsiedzkiej wymiany, anonimowości, niezależność od ...