Now showing items 13-13 of 13

    • Walut światy równoległe 

      Sobiecki, Grzegorz (2014)
      W społeczeństwie wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby związane z systemem pieniężnym, których nie rozwiązuje system oficjalny: potrzeby rozwoju lokalnych społeczności i sąsiedzkiej wymiany, anonimowości, niezależność od ...